Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Øget tendens til diabetisk nyresygdom trods høj behandlingskvalitet

En ny dansk rapport afslører en stigende tendens i forekomsten af diabetisk nyresygdom ved begge diabetestyper.

Rapporten er lavet af forskere fra Steno Diabetes Center Copenhagen og er et deskriptivt, retrospektivt kohortestudie, der har anvendt data fra de danske sundhedsregistre og -databaser, som dækker perioden 1995 til 2017. 

Målet med rapporten har været at beskrive den danske diabetesdemografi i forhold til baggrundspopulationen uden diabetes og tendenser i antallet af diabetesrelaterede akutte, mikro- og makro-vaskulære komplikationer. 

Derudover beskriver og undersøger rapporten tendenser i større cardio-metaboliske risikofaktorniveauer og farmakologiske behandlingsmønstre i forhold til hinanden.

Rapporten konkluderer, at der er sket betydelige forbedringer i kvaliteten af diabetesbehandlingen, de seneste årtier. Det kan spores ved, at der er sket et fald i antallet af akutte og sene diabeteskomplikationer. 

Der er dog tre områder, hvor diabeteskomplikationer er stigende. For både type 1- og type 2-diabetes er antallet af personer, der får nyresygdom stigende. Der er en højere forekomst af svære komplikationer i hjerte-kredsløbet hos personer med type 1-diabetes end hos personer med type 2-diabetes, men der er også et behov for at forbedre kvaliteten af de data, som rapporten er baseret på. 

Højere forekomst af kronisk nyresygdom

Selvom dødeligheden, antal amputationer og tilfælde af hjertesvigt er faldet for både type 1- og type 2-diabetes, så har været en stigende forekomst og et stigende antal nye tilfælde af nyresygdom hos både type 1- og type 2-diabetes i årene 1995-2017.

Ligesådan er andelen med albuminuri (UACR> = 30 mg / g) og nedsat nyrefunktion (eGFR <60 ml / min) steget. Den 1. januar 2017 havde en tredjedel af T2D-befolkningen eGFR <60 ml / min.

Spørgsmålet er, om de næste års data vil vise et skifte i forhold til nyresygdom, som resultat af SGLT-2-hæmmeres indtog i behandlingen af diabetes.

Forekomst af type 2-diabetes øges, mens dødelighed falder

Forekomsten for type 2-diabetes er væsentligt højere end T1D, og T2D udgør 90 procent af al diabetes i Danmark

Den rå forekomst af type 2-diabetes er steget med cirka 5,5 procent om året fra 1,2 procent i 1996 til 4,5 procent i 2017.

Forekomsten af T2D viste et fald omkring 2011-2014 (fra ∼ 6 til 4/1000 personår, alder 60) efterfulgt af en stigning (∼5,5 / 1000 personår, 60 år)

Dødeligheden af T2D-patienter er faldet med 3 procent per år. For eksempel var leveår tabt til diabetes på 4,4 år i 2005 sammenlignet med 3,7 år i 2017 for mænd i alderen 60. For kvinder i alderen 60 var det 4,6 år i 2005 sammenlignet med 3,8 år i 2017

Overdødeligheden i forhold til baggrundspopulationen er faldet med 0,7 procent per år

Forekomst af type 1-diabetes ligger stabilt

Den rå forekomst af T1D i den danske befolkning har i perioden 1995-2017 ligget stabilt på omkring 0,5 procent og 0,4 procent blandt mænd og kvinder. 

Dødeligheden er faldet blandt personer med T1D hos mænd og kvinder, især efter 2005 (~ 5 procent / år). For eksempel var antallet af leveår tabt til diabetes 11,6 i 2005 og 7,3 år i 2017 for mænd i en alder af 40. For kvinder i samme alder var det 11,2 år i 2005 sammenlignet med 7,2 år i 2017. 

Sammenlignet med baggrundsbefolkningen svarer det til fald på to procent i overdødelighed. 

Der er en faldende forekomst af kardiovaskulær sygdom, hjertesvigt og amputationer, mens rapporten viser en stigende prævalens for kronisk nyresygdom.

Inhalations-triplebehandling mod KOL anbefalet til godkendelse

Det Europæiske Lægemiddelagenturs Udvalg for Humanmedicinske Lægemidler har anbefalet, at AstraZenecas Trixeo Aerosphere får markedsføringstilladelse i EU som vedligeholdelsesbehandling hos voksne patienter med moderat til svær KOL. Det er ifølge en dansk lungeekspert rigtig godt for de danske patienter.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter