Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Masser af dansk diabetesforskning på EASD-kongressen

Den europæiske diabeteskongres, EASD, byder på en række spændende studier og sessioner, heriblandt meget dansk forskning.

Et af de mest omtalte studier inden for den seneste måned, og som vi vil få flere perspektiver på under EASD-kongressen, er DAPA-CKD-studiet, hvor danske forskere blandt andet har bidraget. Hovedkonklusionerne er allerede blevet præsenteret på hjertekongressen ESC, men professor Peter Rossing ser alligevel frem til fremlæggelsen på EASD, der finder sted torsdag den 24. september klokken 17.15, og som kommer til at fylde 50 minutter, hvor præsentationen fyldte cirka 10 minutter på ESC, fortæller han. Peter Rossing kommer selv til at bidrage til præsentationen.

”Nu har vi fået resultaterne diskuteret i en kardiologisk sammenhæng, og så bliver det spændende at se på resultaterne i et diabetes-perspektiv. Derudover får vi hele tiden nye data. Hovedkonklusionerne har vi måske hørt, men så kan der være analyser af nye subgrupper,” siger Peter Rossing, professor og overlæge ved Steno Diabetes Center Copenhagen. Han sidder i styregruppen for DAPA-CKD. 

DAPA-CKD har undersøgt effekten af SGLT-2-hæmmeren dapagliflozin som behandling mod nyresygdom hos både personer med diabetes og personer uden diabetes. Derudover har de også kigget på risiko for hjertesvigt.  

I løbet af to år kunne forskerne påvise en lavere dødelighed på 30-40 procent, færre nyrekomplikationer og mindre risiko for hjertesvigt.

Men ret overraskende, så ser det ud til, at dapagliflozin er en effektiv behandling mod nyresygdom, uanset om du har diabetes eller ej. Det vil vi måske kunne blive klogere på årets EASD.

Fokus på hjerte og kar.

Der vil være flere studier på EASD, som vil have fokus på SGLT-2-hæmmere, hjerte og diabetes, herunder dansk forskning. Det sker blandt andet på sessionen: ”SGLT-2 inhibitors: at the heart of the matter”, som finder sted onsdag 23. september. Her vil blandt andre læge og ph.d.-studerende Katrine Meyer Lauritsen fra Steno Diabetes Center Aarhus og Aarhus Universitetshospital stå for en oralpræsentation af abstraktet med titlen:

“Empagliflozin reduces myocardial glucose uptake in persons with type 2 diabetes – a randomized double-blind, placebo- controlled crossover study”

Samme dag vil Rasmus Ripa fra Rigshospitalet, der arbejder sammen med Steno Diabetes Center Copenhagen, præsentere på sessionen ’OP 17 Broken heart in diabetes’ et abstrakt med titlen: 

“Liraglutide and vascular inflammation in type 2-diabetes as assessed by FDG-PET/CT: the LiraFlame study.” 

Udenlandske hjerte-diabetes-studier

Af andre hjerterelaterede studier på programmet vil der være fase III-studiet EMPEROR-Reduced, som har kigget på SGLT-2-hæmmeren empagliflozins effekt på risiko for hjertesvigt hos folk med og uden diabetes. Nøgleresultatet blev allerede fremlagt på ESC, som viste, at empagliflozin har en forebyggende effekt på hjertesvigt uanset diabetes-status. Studiet har også vist en forebyggende effekt på nyresygdom. Det er uvist, hvilke nye informationer og analyser præsentationen torsdag 24. september på EASD vil byde på.

Derudover vil det store LIBERATES-studie løfte sløret for data på monitorering af blodsukker efter et hjertestop hos diabetespatienter.

”Studiet handler om værdien af kontinuert blodsukkermåling efter myokardieinfarkt og vi har lige publiceret værdi af kontinuert blodsukkermåling i forhold til nyersygdom, så det bliver spændende at følge,” siger Peter Rossing. 

Bedre indblik i de overraskende resultater fra VERTIS-CV

Årets amerikanske diabeteskongres, ADA, bød på en overraskelse. Resultater fra det store VERTIS-CV-projekt fandt ikke en signifikant MACE- og nyrebeskyttende effekt ved behandling med SGLT-2-hæmmeren ertugliflozin. Det går imod klasseeffekt-hypotesen om, at SGLT-2-hæmmere har positive effekter generelt.

Flere har siden forsøgt at redegøre for de overraskende resultater fra VERTIS-CV, som kan ses udfoldet i de slides, der blev fremlagt på ADA. Professor Peter Rossing har endnu ikke set en oplagt forklaring, men han mener dog, at hypotesen om klasseeffekt ikke er affejet. Blandt andet viste studiet, at ertugliflozin reducerede risikoen for hjertesvigt.

VERTIS-CV vil blive præsenteret og diskuteret under EASD Onsdag 23. september, og måske vi vil se nye analyser af data, som kan gøre os klogere på de første, umiddelbart overraskende konklusioner.

Masse af danske førsteforfattere

Der vil være mere end 25 orale præsentationer og e-posters på kongressen med danske førsteforfattere. De vil være spredt ud over hele programmet og have alt lige fra et molekylært til et epidemiologisk blik på diabetes.

Inhalations-triplebehandling mod KOL anbefalet til godkendelse

Det Europæiske Lægemiddelagenturs Udvalg for Humanmedicinske Lægemidler har anbefalet, at AstraZenecas Trixeo Aerosphere får markedsføringstilladelse i EU som vedligeholdelsesbehandling hos voksne patienter med moderat til svær KOL. Det er ifølge en dansk lungeekspert rigtig godt for de danske patienter.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter