Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Seponering af antidiabetika hos ældre ser ud til at foregå som det skal

EASD: Ældre stopper med diabetesmedikamenter hen mod slutningen af livet, som retningslinjerne foreskriver, viser studie på danske registerdata fra 2006 til 2018.

Resultatet fra forskningen blev præsenteret (Abstrakt #268) som e-poster på første dag af den virtuelle EASD-kongres 2020, tirsdag den 22. september.

Målet med studiet har været at beskrive tendensen i seponering af glukosesænkende præparater i de sidste 10 leveår af en landsdækkende, dansk ældrepopulation, der var afgået ved døden i en alder af 80 år og opefter med type 2-diabetes.

”Kombinationen af alderdom og diabetes er associeret med polyfarmaci, og øget risiko for komplikationer og unødvendige bivirkninger. En ældre population vil til tider tage medicin, de ikke længere har brug for, og hvis man seponerer deres medicin, vil man formentlig mindske bivirkninger og øge livskvaliteten,” siger Vanja Kosjerina, førsteforfatter til studiet, læge og ph.d.-studerende ved Steno Diabetes Center Copenhagen og Bispebjerg-Frederiksberg Hospital.

Er det lægen eller patienten som seponerer?

Resultatet fra det deskriptive, retrospektive kohorte-studie peger mod, at mange ældre, danske patienter stopper med deres diabetesmedicin hen mod de sidste leveår. 

”Vi startede egentlig studiet med en mistanke om, at man ikke fik seponeret medicin hos mange ældre, men dette studie taler mod, i hvert fald i forhold til diabetesmedicin,” siger Vanja Kosjerina. 

Særligt metformin og sulfonylurinstoffer (SU) seponeres, men også insulin. Kohorte-studie kan ikke svare på, om det er den behandlingsansvarlige læge, eller om det er patienten selv, der har valgt at stoppe med medicinen. Hensigten bag seponeringen er altså uvis.  

”Det giver god mening, at man som læge stopper behandlingen af en ældre patient, der måske ikke har længe tilbage og spiser meget lidt. De har ikke samme udsving i blodsukker, så det vil være naturligt. Men det er en hypotese, og vi er i gang med at udvikle flere modeller, som kan give et større indblik, og muligvis en forklaring til hvorfor seponeringsmønstrene ser ud, som de gør,” slutter Vanja Kosjerina.

Inhalations-triplebehandling mod KOL anbefalet til godkendelse

Det Europæiske Lægemiddelagenturs Udvalg for Humanmedicinske Lægemidler har anbefalet, at AstraZenecas Trixeo Aerosphere får markedsføringstilladelse i EU som vedligeholdelsesbehandling hos voksne patienter med moderat til svær KOL. Det er ifølge en dansk lungeekspert rigtig godt for de danske patienter.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter