Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nyt protokolsystem: Nu kan piloter med type 1-diabetes flyve igen

EASD: Indførelsen af ​​en ny sikkerhedsprotokol har med succes gjort det muligt for mennesker i insulinbehandling at arbejde som kommercielle piloter i passagerfly.

Metoden vil også kunne anvendes i forbindelse med godkendelse af personer til andre typer af sikkerhedskritiske jobs, f.eks. buschauffører eller skibskaptajner. 

Det viser et nyt studie, der netop er fremlagt (Abstrakt #754) på årets virtuelle EASD-kongres.

Bag studiet står et forskerhold fra University of Surrey, Guildford, Storbritannien i samarbejde med fagfolk fra universiteter og luftfartsmyndigheder i Storbritannien, Irland og Østrig. Målet var at evaluere sikkerhedseffekten af ​​at indføre en ny protokol, der gjorde det muligt for certificerede insulinbehandlede piloter at flyve kommercielle fly – trods deres diabetes.

Overalt i verden pålægges piloter og luftbesætningsmedlemmer selvsagt strenge sundhedskrav for at sikre høj sikkerhed og for at minimere risikoen for, at kommercielle fly forulykker efter pilotfejl.

Risikoen for hypoglykæmi hos mennesker med insulinbehandlet diabetes har i mange år afskåret dem fra at arbejde i 'sikkerhedskritiske' job, herunder netop som piloter i passagerfly. Hypoglykæmi opstår, når blodsukkeret bliver for lavt og det kan forårsage potentielt meget farlige situation, herunder svimmelhed, nedsat kognitiv ydeevne, hukommelsesproblemer, rysten, sløret syn, forvirring og i værste tilfælde bevidstløshed og til sidst død. 

Dertil kommer yderligere komplikationer, som forårsages af diabetes, og som kan svække flyvesikkerheden, såsom synstab og nerveskader, der kan forårsage smerte eller tab af følelse, især i fødderne. 

Sådanne bivirkninger er selvklart ikke forenelige med at flyve som pilot. 

Storbritannien, Irland og Østrig har alle indført en banebrydende sikkerhedsprotokol for certificerede piloter i insulinbehandling. 

Studiet har fulgt 49 piloter med insulinbehandlet diabetes. Piloterne var alle certificeret til at flyve kommercielle fly (klasse 1-certifikat) og ikke-kommercielle fly (klasse 2-certifikat). Protekollen har nøje fulgt kliniske detaljer, blodsukkerværdier før og under flyvning (hver time og 30 minutter før landing) blev sammenlignet med de protokolspecificerede intervaller: Grøn (5-15 mmol / L), gul (lav 4-4,9 mmol / L, høj 15,1-20 mmol / L) og Rød ​​(lav <4,0 mmol / L, høj> 20,0 mmol / L). 

Dette trafiklys-system klassificerer blodsukkerniveauet som acceptabelt (grønt), forsigtighed (rav) eller kræver øjeblikkelig handling (rød). I tilfælde af f.eks. en rød aflæsning kræves det, at piloten straks overdrager sine opgaver til co-piloten eller, hvis han flyver alene, overvejer at lande, så snart det er praktisk. De skal også indtage 10-15 g let absorberet kulhydrat og teste deres blodsukkerniveau igen efter 15 minutter.

Deltagerne i undersøgelsen havde enten type 1 (84%) eller type 2 (16%) diabetes og havde fået udstedt klasse 1 (61%) eller klasse 2 (39%) medicinske certifikater. De fleste var mænd (96%) med en medianalder på 44 år, en median diabetesvarighed på 10,9 år og en median opfølgningsperiode på 4,3 år efter modtagelsen af ​​deres lægeerklæring.

Piloter havde et gennemsnitligt langtidsblodsukker på 55,0 mmol / mol (7,2%) og et post-certificeringsgennemsnit på 55,1 (7,2%). I alt blev der taget 38.621 blodglukosemålinger i løbet af 22.078 flyvetimer, hvoraf 97,69% var inden for det grønne interval, 1,42% inden for det lave gule interval og 0,75% inden for det høje' gule område. Kun 0,12% af målingerne faldt inden for det lave røde interval, og kun 0,02% var inden for det høje 'røde' interval. 

Anvendelsen af dette trafiklys-system har vist sig at kunne advare piloterne om behovet for at træffe foranstaltninger for at undgå forringelse af piloternes ydeevne eller deres evne til at træffe beslutninger. 

Forskerne konkluderer, at pilotprotokollen er praktisk og gennemførlig og at den har fungeret godt. Der opstod ingen begivenheder, hvor sikkerheden blev kompromitteret. 

Trafiklys-systemet kan med andre ord åbne mulighed for at piloter i insulinbehandling kan genoptage deres flyvekarriere.

Inhalations-triplebehandling mod KOL anbefalet til godkendelse

Det Europæiske Lægemiddelagenturs Udvalg for Humanmedicinske Lægemidler har anbefalet, at AstraZenecas Trixeo Aerosphere får markedsføringstilladelse i EU som vedligeholdelsesbehandling hos voksne patienter med moderat til svær KOL. Det er ifølge en dansk lungeekspert rigtig godt for de danske patienter.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter