Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Et godt hjerte trumfer genetisk risiko for type 2-diabetes

EASD: Et godt hjertekar-system overtrumfer den genetiske disposition for diabetes hos midaldrende.

Det viser en ny undersøgelse fra Institut for Epidemiologi, Erasmus University Medical Center, Rotterdam, Holland, som forskere har præsenteret (Abstrakt #204) på dette års virtuelle version af EASD-kongressen.

Hidtil har undersøgelser om sammenhængen mellem forskellige hjertekar-problemer og livstidsrisiko for type 2-diabetes været knappe. Desuden er det fortsat uklart, om det at være genetisk disponeret for sygdommen har en ændrende virkning på, hvordan kardiovaskulært helbred påvirker en persons risiko for at udvikle diabetes i løbet af deres liv.

Undersøgelsen blev udført af Kan Wang, Dr. Fariba Ahmadizar og kolleger ved Institut for Epidemiologi, Erasmus University Medical Center, Rotterdam, Holland.

Forskerne brugte data fra den befolkningsbaserede Rotterdam Study til at udarbejde en hjertekar-score for hver deltager, hvor 0 betød dårligste helbredsstatus og 12 betød den bedste helbredsstatus. Resultater blev beregnet ud fra målinger af kropsmasseindeks, blodtryk, total kolesterol, rygestatus, diæt og fysisk aktivitet i starten af ​​undersøgelsen.

Deltagerne blev derefter placeret i en af ​​tre kategorier baseret på deres hjertekar-score: dårlig (0-fem), middel (seks-syv) og ideel (otte-12).

Genetisk disposition for type 2-diabetes blev kvantificeret i form af en genetisk risikoscore (GRS) afledt af de 403 almindelige genetiske varianter, der er identificeret indtil videre som involveret i bestemmelse af følsomhed over for type 2-diabetes.

Deltagerne blev derefter opdelt i tre lige store grupper i henhold til hver deltagers GRS, hvilket resulterede i, at de blev klassificeret som lav, medium eller høj genetisk risiko. Forekomsten af ​​type 2-diabetes blandt deltagerne efter 17,8 års opfølgningsperiode blev brugt af forskerne til at estimere den resterende levetidsrisiko for at udvikle type 2-diabetes ved 55, 65 og 75 år for hver hjertekar-kategori. Yderligere analyse blev foretaget for at estimere livstids type 2-diabetes-risiko for hver hjertekar-kategori baseret på GRS-status.

Populationen indeholdt 5.993 mennesker fri for type 2-diabetes ved baseline (gennemsnitsalder 69,1 år og 58% kvinder). Der var 2.020 (33,7%) med ideel hjertekar-score, 2.605 (43,5%) med middel hjertekar-score og 1.368 (22,8%) med dårlig hjertekar-score. I alt 869 deltagere fortsatte med at udvikle type 2-diabetes i undersøgelsesperioden på 17,8 år.

Forskerne fandt ud af, at den resterende levetidsrisiko for type 2-diabetes i en alder af 55 år var 22,6 procent for personer klassificeret som havende ideel hjertekar-score, 28,3 procent for middel hjertekar-score og 32,6 procent for dårlig hjertekar-score.

For deltagere i hver af de tre GRS-grupper beregnede forskerne derefter den resterende levetidsrisiko for type 2-diabetes i en alder af 55 år baseret på deres hjertekar-kategori. Deltagerne med den højeste genetiske risiko havde en sandsynlighed for at udvikle type 2-diabetes på 23,5 procent, hvis deres hjertekar-score var ideel, 33,7 procent, hvis de havde middel hjertekar-score, - og 38,7 procent, hvis deres hjertekar-score blev klassificeret som dårlig.

"I en alder af 55 år medførte en mere gunstig hjertekar-score en lavere risiko for type 2-diabetes og blev ikke opvejet af den genetiske modtagelighed for type 2-diabetes," siger forskerne, der konkluderer:

"Vores resultater fremhæver vigtigheden af ​​et sundt hjertekar-helbred i forebyggelsen af ​​type 2-diabetes blandt middelaldrende individer uanset deres genetiske disposition."

Inhalations-triplebehandling mod KOL anbefalet til godkendelse

Det Europæiske Lægemiddelagenturs Udvalg for Humanmedicinske Lægemidler har anbefalet, at AstraZenecas Trixeo Aerosphere får markedsføringstilladelse i EU som vedligeholdelsesbehandling hos voksne patienter med moderat til svær KOL. Det er ifølge en dansk lungeekspert rigtig godt for de danske patienter.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter