Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

EMPEROR-Reduced: SGLT-2-hæmmer har selvstændig effekt på hjertesvigt

Sten Madsbad

EASD: SGLT-2-hæmmeren Jardiance (empagliflozin) reducerer risikoen for kardiovaskulær død og indlæggelser med 25 procent i patienter med hjertesvigt sammenlignet med placebo. Risikoreduktionen er sammenlignelig for patienter med og uden diabetes.

Det viser resultater fra EMPEROR-Reduced studiet, der torsdag blev præsenteret (Session #S25) ved den virtuelle EASD-kongres.

EMPEROR-Reduced lægger sig i forlængelse af søsterstudiet DAPA-HF, der undersøgte Forxiga (dapagliflozin) versus placebo hos patienter med hjertesvigt. Her sås også en reduktion i risikoen for kardiovaskulær død og indlæggelser på 25 procent uanset, om patienterne havde diabetes eller ej. EMPEROR-Reduced er således det andet studie inden for kort tid, der bekræfter, at SGLT-2-hæmmernes hjertebeskyttende effekt ikke er relateret til blodsukkersænkningsmekanismen, men er en selvstændig effekt ved præparaterne.  

"Nu har vi to studier, der har undersøgt SGLT-2-hæmmere i patienter med hjertesvigt med og uden diabetes, som begge viser en signifikant reduktion i risiko for kardiovaskulær død og indlæggelse. Empagliflozin leverer de samme overbevisende resultater på det primære endepunkt, som vi så i DAPA-HF, og det indikerer meget kraftigt, at der er tale om en gruppeeffekt i patienter med hjertesvigt uanset, om de har underliggende type 2-diabetes eller ej," siger Sten Madsbad, professor og overlæge, endokrinologisk afdeling, Hvidovre Hospital.

Resultater fra EMPEROR-Reduced blev første gang fremlagt på den europæiske hjertekongres ESC tidligere i år, og resultaterne er nu blevet foldet fuldt ud som én af de store nyheder på EASD ved en session torsdag morgen.

Ændringer i guidelines

EMPEROR-Reduced er et randomiseret fase III-studie designet til at evaluere effekten af empagliflozin (10 mg én gang dagligt) vs. placebo i patienter med hjertesvigt og nedsat venstre ventrikelfunktion (HFrEF eller HFpEF) med eller uden diabetes. De 3730 inkluderede patienter var alle i standardbehandling for hjertesvigt. Patienterne havde en gennemsnitlig Ejection Fraction (EF) på 27 procent, og de var således mere hjertesyge end patienterne i DAPA-HF, som havde en gennemsnitlig EF på 31 procent. Median opfølgningstiden var 16 måneder. Det primære endepunkt var kardiovaskulær død og indlæggelse for hjertesvigt, mens sekundære endepunkter inkluderede det totale antal indlæggelser for hjertesvigt samt forværring af nyrefunktion over tid (eGFR).

Foruden en reduktion i risikoen for kardiovaskulær død og indlæggelse på 25 procent (HR=0,75 95% CI 0,65-0,86; P<0,0001), viser data, at empagliflozin reducerede det samlede antal indlæggelser efter hjertesvigt med 30 procent (HR=0,70 95% CI 0,58-0,85; P=0,0003) og reducerede fald i nyrefunktion med 50 procent (HR=0,50 95% CI 0,32-0,77).

Resultaterne peger, ifølge Sten Madsbad på, at behandlingen af hjertesvigt formentlig kommer til at ændre sig inden for den nærmeste fremtid.

"SGLT-2-hæmmerne er den mest effektive af alle behandlinger mod hjertesvigt, og det vil undre mig, hvis de ikke rykker frem i behandlingsalgoritmen. I dag bruger vi beta-blokkere som andet valg ved hjertesvigt. Hos patienter med type 2-diabetes giver betablokkere dog risiko for erektil dysfunktion, og det vil være en fordel at behandle med SGLT-2-hæmmerne i stedet – både i forhold til effekt og bivirkninger," siger Sten Madsbad.

Samtlige af patienterne i EMPEROR Reduced var i standardbehandling for hjertesvigt. Resultaterne viser, at effekten af empagliflozin på endepunkterne var ens uanset, hvilken standardbehandling patienterne fik.

Forskel i den mediane opfølgningstid

Det primære endepunkt i EMPEROR-Reduced er et sammensat endepunkt. Betragtes mortaliteten alene som endepunkt, viser resultater, at empagliflozin reducerer den totale mortalitet med otte procent sammenlignet med placebo. Reduktionen er ikke signifikant. I DAPA-HF reducerede dapagliflozin mortaliteten med 17 procent, hvilket var et signifikant resultat.

"Forskellen i reduktionen i den totale mortalitet i de to studier giver, efter min vurdering, ikke anledning til at konkludere, at de to lægemidler ikke er ligeværdige. Jeg vil snarere tro, at variationen kan tilskrives, at opfølgningstiden var længere i DAPA-HF. I EMPEROR-Reduced har vi for nuværende kun en opfølgning på 16 måneder," siger Sten Madsbad. 

På EASD blev der også præsenteret resultater DAPA-CKD. DAPA-CKD er et dedikeret nyrestudie, som har undersøgt dapagliflozin vs. placebo i patienter med kronisk nyresygdom med og uden diabetes. Og her var data heller ikke til at tage fejl af: Dapagliflozin gav en risikoreduktion for død på over 30 procent uanset, om patienterne havde type 2-diabetes eller ej.

"Data på SGLT-2-hæmmerne bliver mere og mere robuste. Vi har set tegn på det længe, men kan nu for alvor slå fast, at SGLT-2-hæmmerne har en signifikant effekt på hjertesvigt og nyresygdom i patienter med og uden diabetes. Det betyder, at præparaterne fremadrettet også vil få en fremtrædende rolle inden for kardiologien og nefrologien," siger Sten Madsbad.

Resultaterne fra EMPEROR-Reduced støtter op om de tidligere studier CREEDENCE, CANVAS, DECLARE-TIMI, EMPA-REG, DAPA-HF og DAPA-CKD, som har slået fast, at SGLT-2-hæmmere har hjerte- og nyrebeskyttende effekt.

Inhalations-triplebehandling mod KOL anbefalet til godkendelse

Det Europæiske Lægemiddelagenturs Udvalg for Humanmedicinske Lægemidler har anbefalet, at AstraZenecas Trixeo Aerosphere får markedsføringstilladelse i EU som vedligeholdelsesbehandling hos voksne patienter med moderat til svær KOL. Det er ifølge en dansk lungeekspert rigtig godt for de danske patienter.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter