Hvorfor må vaccinerne koste mens diabetes-patienter må nøjes

Endokrinologisk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Selskaber skal teste metformin for forurening

Sidste år blev der fundet små spor af den kræftfremkaldende nitrosamin i metformin-lægemidler udenfor Europa. Lægemiddelmyndighederne har nu sat et krav til de relevante virksomheder om at teste for nitrosamin-typen, N-nitrosodimethylamine (NDMA), inden frigivelse af medicinen.

December 2019 igangsatte EU’s lægemiddelmyndigheder til en undersøgelse af metformin på det europæiske marked, og som et led herunder indfører lægemiddelmyndighederne nu et krav til de relevante virksomheder om at teste for nitrosamin, inden frigivelse af diabetesmedicin med metformin til det europæiske marked, skriver lægemiddelstyrelsen på deres hjemmeside. 

Styrelsen understreger samtidig, at patienter skal fortsætte med at tage deres metformin, da niveauet af nitrosamin, man har fundet i metformin-præparater, har været meget lav:

”Risikoen ved at stoppe behandlingen er langt mere risikofyldt end den lille mulige risiko af de meget lave niveauer af nitrosaminer i medicinen," skriver Lægemiddelstyrelsen på deres hjemmeside.

I slutningen af 2019 var der ingen anledning til at tro, at der også var nitrosamin i metformin på det europæiske marked.

Spor af nitrosamin i andre medikamenter

Det er ikke første gang, at man har fundet spor af nitrosamin i lægemidler. I 2018 blev nitrosaminer fundet i forskellige typer blodtryksmedicin - kendt som sartaner og i ranitidin - medicin mod for meget mavesyre.

På den baggrund igangsatte det europæiske lægemiddelagentur EMA og lægemiddelmyndighederne en undersøgelse af sagen og iværksatte en lang række initiativer for at undgå nitrosaminer i medicin.

Nitrosamin er på baggrund af dyrestudier klassificeret som muligt kræftfremkaldende for mennesker, hvis man udsættes for stoffet over en lang periode. Der er dog meget lav risiko for, at de mængder af nitrosamin, der er fundet spor af, kan give kræft hos mennesker, skriver Lægemiddelstyrelsen.

Praksislæger får en vigtig rolle i de nye sundhedsklynger

Sundhedsøkonomi Jakob Kjellberg fra VIVE mener ikke at formanden for PLO i Region Hovedstaden har grund til sin bekymring for, at de praktiserende læger mister indflydelse i den nye aftale om sundhedsklynger, fordi de ikke er repræsenteret på øverste ledelsesniveau.

Ny hjemmeside: Få hurtigt tjek på, hvad der er i restordre

To farmakologiske afdelinger og et københavnsk apotek har i fællesskab udviklet og driver nu en ny hjemmeside, som kan give lægerne oversigt over gældende restordrer på hyppigt brugte lægemidler. Samtidigt giver hjemmesiden forslag til deres håndtering.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo