Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Selskaber skal teste metformin for forurening

Sidste år blev der fundet små spor af den kræftfremkaldende nitrosamin i metformin-lægemidler udenfor Europa. Lægemiddelmyndighederne har nu sat et krav til de relevante virksomheder om at teste for nitrosamin-typen, N-nitrosodimethylamine (NDMA), inden frigivelse af medicinen.

December 2019 igangsatte EU’s lægemiddelmyndigheder til en undersøgelse af metformin på det europæiske marked, og som et led herunder indfører lægemiddelmyndighederne nu et krav til de relevante virksomheder om at teste for nitrosamin, inden frigivelse af diabetesmedicin med metformin til det europæiske marked, skriver lægemiddelstyrelsen på deres hjemmeside. 

Styrelsen understreger samtidig, at patienter skal fortsætte med at tage deres metformin, da niveauet af nitrosamin, man har fundet i metformin-præparater, har været meget lav:

”Risikoen ved at stoppe behandlingen er langt mere risikofyldt end den lille mulige risiko af de meget lave niveauer af nitrosaminer i medicinen," skriver Lægemiddelstyrelsen på deres hjemmeside.

I slutningen af 2019 var der ingen anledning til at tro, at der også var nitrosamin i metformin på det europæiske marked.

Spor af nitrosamin i andre medikamenter

Det er ikke første gang, at man har fundet spor af nitrosamin i lægemidler. I 2018 blev nitrosaminer fundet i forskellige typer blodtryksmedicin - kendt som sartaner og i ranitidin - medicin mod for meget mavesyre.

På den baggrund igangsatte det europæiske lægemiddelagentur EMA og lægemiddelmyndighederne en undersøgelse af sagen og iværksatte en lang række initiativer for at undgå nitrosaminer i medicin.

Nitrosamin er på baggrund af dyrestudier klassificeret som muligt kræftfremkaldende for mennesker, hvis man udsættes for stoffet over en lang periode. Der er dog meget lav risiko for, at de mængder af nitrosamin, der er fundet spor af, kan give kræft hos mennesker, skriver Lægemiddelstyrelsen.

KOL-inhalator med en ny type bæremolekyler

Medicinalvirksomheden AstraZeneca har i deres Aerosphere inhalator skabt en ny teknologi, der skal sikre, at medicinen på bedre vis når helt ned i de fineste dele af patientens luftveje. Det sker blandt andet ved hjælp af amfifile fosfolipidmolekyler.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter