Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Unge århusianere med diabetes har udsigt til bedre behandling og livskvalitet

Steno Diabetes Center Aarhus har sat ind for at fastholde unge med type 1-diabetes i at komme til konsultationer. Og det ser ud til at være lykkedes, skriver Region Midtjylland.

Overgangen fra at komme på børneafdelingen til at skulle få konsultation på voksenafdelingen, får umiddelbart unge til at udeblive fra aftalte konsultationer. Det øger risikoen for at gå i insulinchok, overbelaste kroppen og pådrage sig følgesygdomme, skriver regionen i en pressemeddelelse.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er det en generel udfordring i sundhedsvæsnet at skabe gode overgange fra behandling på børneafdelinger til voksenafdelinger for danske unge med kroniske sygdomme. Overgange, som er forudsætningen for, at behandling af de unges sygdom fortsætter i et godt flow. 

SST udkom i 2020 med rapporten "Anbefalinger for transition fra børne- og ungdomsområdet til voksenområdet i sygehusregi". 

Steno Diabetes Center Aarhus på Aarhus Universitetshospital har nu muligvis fundet en løsning, som centeret har gode erfaringer med. I Aarhus oplever de unge med diabetes nemlig ikke længere den traditionelle overgang mellem børne- og voksenafdelingen ved 18-års alderen. I stedet fortsætter de i børn- og ungeklinikken indtil de er omkring 24-25 år, og de beholder den diabetessygeplejerske, som de har kendt gennem mange år. 

Omkring 18-års-alderen er det derfor alene børnelægen, der skiftes ud med en endokrinolog fra voksenafdelingen, som møder op på de unges hjemmebane i ungeklinikken. 

Sundhedsfaglige glade for løsningen

Karina Kudahl Hansen på Steno Diabetes Center Aarhus har været med til at tilrettelægge den nye måde at tage hånd om centrets unge patienter på. På baggrund af det første års erfaringer siger hun til regionen: 

”De unge udtrykker tryghed ved kontinuiteten i behandlerteamet. Vi ser en tendens til, at udeblivelser blandt de unge falder. De prioriterer deres faste konsultationer og opnår en mere stabil diabetesregulering. Den udvikling forventer vi vil fortsætte i de kommende år, hvor vi gør endnu mere ud af at gøre de unge selvhjulpne.” 

De unge oplæres allerede i de tidlige teenageår i at uploade sundhedsdata og trænes gradvist i at være alene med sygeplejersken eller lægen uden forældre. Blandt de øvrige tilbud er også et ungepanel, pizza-aftener med temaer, der optager de unge samt et ungerum indrettet efter de unges smag. 

”Det har taget tid for os at forstå, hvornår vi bør indlede overgangen til at stå på egne ben for et ungt menneske med diabetes. Og læringen er, at den bør begynde adskillige år, før den unge fylder 18 år. Det går jo på tværs af den måde, sundhedsvæsnet er indrettet på og det har krævet et nyt mindset af os,” supplerer Liselotte Fisker, ledende overlæge i Steno Diabetes Center Aarhus. 

Søvnapnø: Dagstræthed er en svær størrelse

Mange patienter i behandling for obstruktiv søvnapnø føler sig stadig trætte og uoplagte i dagtimerne trods behandlingen. Men patienternes træthed er ofte summen af mange faktorer, og det kræver en stor indsats af patienterne selv at mindske trætheden.

Steroidfrygt hos forældre kan forværre AD hos deres børn

Forældres frygt for steroidbehandling er forbundet med alvorligere sygdomsforløb hos børn med AD. Frygten er størst hos patienter med lav uddannelse, og praktiserende læger og apotekere er desuden også mere skeptiske over for steroider end dermatologer.

Professor om ny medicin: Helt utrolig spændende udvikling

Speciallægerne venter med spænding på fremtidens næste biologiske behandlingsmuligheder. Med præparater, der formentlig kan gribe type-2 inflammation lige under epitelet, inden inflammationen når at ødelægge og aktivere de vigtige celler ved type-2-sygdomme, kan man nemlig behandle endnu tidligere og mere effektivt.

Hyperhidrose er en overset sygdom med gode behandlingsmuligheder

Der findes gode behandlingsmuligheder mod overdreven svedproduktion, men alt for mange er for tilbageholdende med at søge behandling, mener læge Charlotte Näslund Koch om lidelsen, som op mod 300.000 danskere lider af.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter