Hvorfor må vaccinerne koste mens diabetes-patienter må nøjes

Endokrinologisk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

DES: Sensorbaseret glukosemåling bør tilbydes flere

Alle med type 1- og type 2-diabetes, der tager insulin flere gange dagligt og behandles på sygehus, bør få sensorbaseret glukosemåling, melder Dansk Endokrinologisk Selskab.

Alle børn, unge og voksne med type 1-diabetes samt dem med type 2-diabetes, der får langtidsvirkende og måltidsinsulin og er tilknyttet en diabetesafdeling, bør tilbydes sensorbaseret glukosemåling, hvis de er motiveret til at bruge det dagligt.  

Sådan lyder det opsummeret i den nye behandlingsvejledning fra Dansk Endokrinologisk Selskab, der udkom i slutningen af 2020.  

I en artikel på Diabetesforeningens hjemmeside udtaler overlæge Sanne Fisker fra DES:

”Der er en stor behandlingsgevinst ved at bruge sensorbaseret glukosemåling på daglig basis,” siger Sanne Fisker til Diabetesforeningen. Hun er overlæge ved Steno Diabetes Center Aarhus og tovholder for den arbejdsgruppe i Dansk Endokrinologisk Selskab, der har kigget nærmere på virkningen af sensorbaseret glukosemåling. 

”Patienterne får en bedre glykæmisk regulering, det vil sige et lavere langtidsblodsukker, mindre variation i blodsukkertallene, mindre tendens til hypoglykæmi, og for mange patientgrupper giver det en højere livskvalitet. Det har flere videnskabelige studier allerede påvist.” 

Politikerne bør tage teten

DES anbefaler en teknologi, der går under navnet CGM. Under den betegnelse hører nu også flash glukosemåling, forklarer Sanne Fisker til Diabetesforeningen. 

”Men vi forholder os hverken til sensortype eller de økonomiske interesser, der nu engang måtte være. Anbefalingerne baserer sig udelukkende på lægefaglig evidens og principperne bag sensorbaseret glukosemåling, og vi kan jo se, at det er den bedste behandling,” siger hun.  

Men når der nu foreligger så stærk dokumentation på området, hvorfor har alle så ikke bare fået stukket en CGM i hånden, fristes man til at spørge?  

”Det er ingen hemmelighed, at det i sidste ende handler om økonomi, og hvem der skal have udgiften til sensorbaseret glukosemåling. Her har vi desværre ikke så meget at skulle have sagt. Men vi savner alligevel et klart svar på, hvorfor politikerne vælger ikke at følge de lægefaglige anbefalinger,” siger Sanne Fisker. 

Dansk udviklet stroke-score kan spare tid og redde liv

På Aarhus Universitetshospital har man udviklet og benytter den præhospitale symptom-score PreSS. Med den er man allerede i ambulancen i stand til at afgøre, om der er tale om et stroke – og hvor alvorligt det i givet fald er. Minutter kan nemlig være altafgørende for patientens udkomme.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo