Hvorfor må vaccinerne koste mens diabetes-patienter må nøjes

Endokrinologisk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Prædiabetes kan medføre kognitive problemer og demens

For højt blodsukker hos personer omkring de 60 år med prædiabetes kan medføre kognitive forringelser og vaskulær demens i løbet af fire til otte år.

Det viser en større gennemgang af data fra den britiske biobank med 500.000 mennesker.

Resultaterne viste at deltagerne, der havde en gennemsnitsalder på 58 år, var 42 procent mere tilbøjelige til at opleve kognitivt fald over et gennemsnit på fire år og var 54 procent mere tilbøjelige til at udvikle vaskulær demens over et gennemsnit på otte år, selvom de absolutte forværringer af både kognition og demens var lave.

Resultaterne ændrede sig ikke efter at forskerne havde taget højde for andre faktorer som alder, afsavn, rygning, BMI, også uanset om deltagerne havde hjerte-kar-sygdom eller ej.

"Vores forskning viser en mulig sammenhæng mellem højere blodsukkerniveauer - en tilstand ofte beskrevet som 'prediabetes' - og højere risici af kognitiv tilbagegang og vaskulær demens. Som en observationsundersøgelse kan det ikke bevise, at højere blodsukkerniveauer medfører forværring af hjernens sundhed. Vi mener dog, at der er en potentiel forbindelse, der skal undersøges nærmere," siger dr. Victoria Garfield (Institut for kardiovaskulær videnskab og MRC-enheden for livslang sundhed og aldring på University College London), der er hovedforfatter på undersøgelsen, som er offentliggjort i tidsskriftet Diabetes, Obesity and Metabolism.

"Tidligere undersøgelser har fundet en sammenhæng mellem dårligere kognitive resultater og diabetes, men vores undersøgelse er den første til at undersøge, hvordan det at have blodsukkerniveauer, der er relativt høje - men endnu kun betegnes som prædiabetes - kan påvirke vores hjernes helbred."

Forbundet med ydeevne i kognitive tests

Forskerne undersøgte hvordan forskellige blodsukkerniveauer eller glykæmiske tilstande var forbundet med ydeevne i kognitive tests over tid samt demensdiagnoser og hjernestruktur målt ved MR-scanninger i hjernen. Hver af disse målinger var begrænset til mindre delmængder af biobankprøven (for eksempel havde kun 18.809 deltagere fået lavet opfølgninger i form af kognitive test).

Ved rekrutteringen gennemgik alle de britiske Biobank-deltagere en HbA1c-test, der bestemmer det gennemsnitlige blodsukkerniveau i de sidste to til tre måneder.

Deltagerne blev opdelt i fem grupper på baggrund af resultaterne - "lavt normalt" niveau af blodsukker, normoglykæmi (med en normal koncentration af sukker i blodet), prædiabetes, udiagnosticeret diabetes og diabetes. Et resultat mellem 42-48 mmol / mol (6,0-6,5%) blev klassificeret som prediabetes.

Forskerne brugte data fra gentagne vurderinger af visuel hukommelse for at afgøre, om deltagerne havde kognitiv tilbagegang eller ej. Selvom den absolutte kognitiv tilbagegang var lav, havde personer med prædiabetes og diabetes en tilsvarende større sandsynlighed for kognitiv tilbagegang - henholdsvis 42 procent og 39 procent.

Med hensyn til demensdiagnoser fandt forskerne, at prædiabetes var forbundet med en højere sandsynlighed for vaskulær demens, der er en almindelig form for demens forårsaget af nedsat blodgennemstrømning til hjernen, men til gengæld ikke en større risiko for Alzheimers sygdom. Mennesker med diabetes var tre gange mere tilbøjelige til at udvikle vaskulær demens end mennesker, hvis blodsukkerniveau blev klassificeret som normalt og mere tilbøjelige til at udvikle Alzheimers sygdom.

"I denne relativt unge aldersgruppe er risikoen for kognitiv tilbagegang og demens meget lav. Den øgede risiko, vi observerer i forhold til forhøjet blodsukker er kun beskedent. Det vil være vigtigt at se, om disse virkninger vedvarer, når folk bliver ældre, og om de absolutte forværringer bliver højere," siger undersøgelsens seniorforfatter professor Nishi Chaturvedi (UCL MRC-enhed for livslang sundhed og aldring).

"Vores fund skal også replikeres ved hjælp af andre datasæt. Hvis de bekræftes, åbner de spørgsmål om de potentielle fordele ved screening for diabetes i den almindelige befolkning, og om vi skal gribe tidligere ind."

Blandt 35.418 deltagere i den britiske biobankundersøgelse, der gennemgik MR-hjernescanninger, fandt forskere, at prediabetes i et vist omfang var forbundet med en mindre hippocampus og stærkere forbundet med hvide substanser hyperintensiteter (WMH), der i begge tilfælde er forbundet med aldersrelateret kognitiv forringelse.

Forskerne mener, at nogle af disse forskelle kan forklares med forhøjet blodtryk, da de deltagere, der tog antihypertensiv medicin havde en større risiko for flere WMH'er og mindre hippocampusvolumen. I stedet for at tænke, at behandlingen har en negativ virkning på hjernen, mener forskerne, at brug af sådan medicin kan være en indikator på tidligere ubehandlet forhøjet blodtryk.

Dansk udviklet stroke-score kan spare tid og redde liv

På Aarhus Universitetshospital har man udviklet og benytter den præhospitale symptom-score PreSS. Med den er man allerede i ambulancen i stand til at afgøre, om der er tale om et stroke – og hvor alvorligt det i givet fald er. Minutter kan nemlig være altafgørende for patientens udkomme.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo