Hvorfor må vaccinerne koste mens diabetes-patienter må nøjes

Endokrinologisk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny aftale sikrer sammedagsscreening for diabetiske komplikationer 

En stor del borgere med type 2-diabetes bliver ikke screenet for diabetiske senkomplikationer. Men det forsøger PLO-Hovedstaden og Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC ) nu at gøre op med fælles aftale om sammedags-screening.

Undersøgelser for diabetiske sen-komplikationer i øjne, fødder og nyrer er for mange en uoverkommelig opgave, da de foregår i forskellige dele af sundhedsvæsnet, på flere geografiske lokationer og tilmed er spredt ud over flere dage. Hele 20-25 pct. af alle borgere med type 2-diabetes i almen praksis får det ikke gjort. I erkendelse af, at det forringer behandlingskvaliteten, har PLO-Hovedstaden og Steno Diabetes Center Copenhagen indgået en aftale om at tilbyde dem sammedags-undersøgelser. Håbet er, at det øger antallet af screeningsforløb, fortæller direktør for Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC), Allan Flyvbjerg.

“Vi er gået i en frugtbar dialog med almen praksis om, hvordan vi bedst hjælper denne gruppe med type 2-diabetes. Og der er allerede nu en virkelig god stemning mellem de praktiserende læger og de hospitaler, der er med, for alle kan se, at det er et område med et behov,” siger Allan Flyvbjerg. Han oplyser, at projektet finansieres af midler øremærket til supplerende behandlings-initiativer, der går ud på aktivt at forsøge at identificere og løse problemer. Og her så SDCC et åbenlyst problem i, at omkring en fjerdedel af alle borgere med type 2-diabetes i almen praksis - ifølge Dansk Voksen-diabetes Database - ikke får lavet deres anbefalede screeninger for senkomplikationer.

Praksislægen indleder processen

Aftalen er blevet taget godt imod af de praktiserende læger, da 76 praksisser indtil videre har givet deres tilsagn, og det varer ikke længe før, at de i alt 100 pladser er fyldt ud. De fordeler sig ud over tre planområder, ét omkring Amager Hvidovre Hospital, der har særlige udfordringer med etniske og socialt udsatte grupper, ét omkring Bispebjerg Frederiksberg Hospital, hvis befolkning er mere heterogent sammensat og endelig ét planområde omkring SDCC i Gentofte, som er den mere velstillede del af regionen. De tre hospitaler har en tæt dialog med de medvirkende praktiserende læger og de tilhørende kommuner om, hvad der skal til for at få løst problemet. Sammen med PLO har de nu etableret et system, hvor praksislægen først gennemgår sin population af patienter med type 2-diabetes, i snit er 50-60 personer per praksis. Dem, som viser sig ikke at blive jævnligt screenet, eller som trænger til at få et brushup af deres igangværende behandling, bliver sendt til sammedagsscreening eller et andet målrettet tilbud på det lokale hospital, hvor det sidste maksimalt må vare seks måneder før, at vedkommende atter sendes tilbage til almen praksis.

“Det gode er, at processen uanset hvad ikke indledes af os på SDCC, men kickstartes ude i almen praksis, hvor den praktiserende læge finder de personer med diabetes, som der på den ene eller anden måde har udfordringer med sin diabetes. Uanset problemet er der et tilbud om sammedagsscreening eller behandling på det lokale hospital,” siger Allan Flyvbjerg, der understreger, at aftalen foreløbig løber i tre år, hvor den vil blive taget op til revision. Til den tid vil tre faktorer afgøre, om aftalen har været en succes, nemlig graden af brugertilfredshed, forbedringer i patientens sundhed og endelig, om aftalen, hvis den viser positive resultater, kan gøres strukturelt og økonomisk bæredygtig.

“Aftalen er vores forsøg på at løse det afdækkede problem. Og det er denne tilgang, som vi på SDCC kan, fordi vi har de ekstra muskler. Vi er en del af det offentlige sundhedsvæsen, men vi kan lave det her ‘proof of concept’. Vi vil gerne hjælpe de borgere, der ikke får lavet undersøgelserne,” siger Allan Flyvbjerg.  

Han fortæller, at de praktiserende læger egentlig slet ikke må agere på denne her måde, da det er imod den aftale, som Danske Regioner og PLO indgik for to år siden om at droppe idéen om shared care og splitte behandlingsansvaret op. For den midlertidige aftale lægger netop op til en form for tæt, tværgående samarbejde. 

“Opgørelser viser, at problemet med de manglende screeninger også var til stede - og lige så stort - før man droppede shared care-modellen for to år siden. Meget tyder på, at parterne aldrig rigtig fik det samarbejde omkring personer med type 2 -diabetes til at være optimalt. Men det håber vi, at vi nu kan få iværksat med vores nye aftale,” siger Flyvbjerg. 

Fra pilotprojekt til storskala

Projektet gennemføres i tre af Region Hovedstadens planområder i perioden 2020-2023, hvor henholdsvis Bispebjerg-Frederiksberg Hospital, Amager-Hvidovre Hospital og SDCC vil have ejerskab i deres respektive planområde. I 2023 vil succesrige dele af initiativet blive implementeret i en større skala, under forudsætning af, at projektet ender med at vise forbedrede sundhedsmål, bedre patienttilfredshed, samt at ordningen kan gøres bæredygtig.

Aftalen sikrer tre tilbud

  • Det første tilbud er rettet mod 20-25 procent af gruppen med type 2-diabetes, der ikke får foretaget regelmæssig screenings-kontrol. De vil få tilbud om sammedags-screening på deres lokale hospital, hvor de vil få foretaget alle de nødvendige undersøgelser samme dag.
  • Det andet tilbud retter sig mod de mest sårbare borgere, der ligeledes vil få tilbudt en samlet screeningspakke, dog i form af et hjemmebesøg af den praktiserende læge.
  • Det tredje tilbud er til de borgere, der er kommet skævt ind i deres type 2-diabetesforløb. Her får egen læge mulighed for at henvise dem til et forløb, hvor hospitalet i op til fire-seks måneder overtager behandlingsansvaret.

Sygeplejersker får styrket uddannelsen i psykiatri

Et stigende pres på psykiatrien får nu Sundhedsstyrelsen til at styrke specialsygeplejerskernes kliniske uddannelsesforløb med et halvt år. Samtidig får børne-/ungdomspsykiatrien en større plads i uddannelsen.

Tirzepatid imponerer mod højt langtidsblodsukker og overvægt

Tirzepatid reducerer i højere grad langtidsblodsukker og giver et større vægttab end insulin glargin hos overvægtige med type 2-diabetes, som er i risiko for hjertekar-komplikationer, viser det store head-to-head studie SURPASS-4.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo