Hvorfor må vaccinerne koste mens diabetes-patienter må nøjes

Endokrinologisk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Folk med både astma og diabetes ser ud til at have særlig fordel af GLP-1-receptoragonister

Patienter, der både slås med diabetes og astma, kan med fordel behandles med GLP-1-receptoragonister, indikerer nyt registerstudie. 

Resultaterne er lige blevet publiceret i tidsskriftet American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, og de peger på, at patienter med både astma og diabetes, der behandles med GLP-1-receptoragonister for deres diabetes, oplever færre astmaanfald og derudover reducerede symptomer på astma sammenlignet med patienter i behandling med andre former for diabetesmedicin.  

Studier fra samme forskergruppe har også vist, at GLP-1-receptoragonister kan reducere luftvejsinflammation i relation til både virusinfektioner og allergi. 

”Vi har virkelig demonstreret for første gang, at denne klasse medicin, der anvendes til behandling af type 2-diabetes og fedme, også kan have fordel for vores patienter, der har astma," siger  Katherine Cahill, medforfatter til det nye studie og forskningsleder på Vanderbilt University Medical Center 

"I en seks måneders periode havde type 2-diabetespatienter, der fik denne form for medicin for at forbedre blodsukkerkontrol, også bedre kontrol med deres astmasygdom og symptomer sammenlignet med dem, der tog alternative behandlinger," udtaler hun til mediet News Medical Life Sciences. 

Cahill og kollegaernes undersøgelse er en retrospektiv observationsundersøgelse, og der er behov for prospektive undersøgelser, såsom et klinisk forsøg med patienter med astma og med/uden comorbid type 2-diabetes for at bekræfte, at GLP-1-RA’ere giver fordele for denne patientgruppe.  

"For patienter, der har type 2-diabetes og astma, betyder det, at nogle af deres medicin til type 2-diabetes faktisk kan hjælpe deres astmakontrol," udtaler Katherine Cahill.

Berigtigelse

Medicinsk Tidsskrift bragte i april en artikel om, at DSAM satte faktaark om hjemmefødsler på pause. Artiklen indeholdt ukorrekte oplysninger om baggrunden for beslutningen. Det er således ikke korrekt, at Sundhedsstyrelsen i sit høringssvar til DSAM i december 2018 kaldte oplysningerne i udkastet ”forkerte og i direkte modstrid” med deres eget daværende og stadig ikke færdigreviderede udkast til retningslinjer. Medicinsk Tidsskrift beklager.

Peter Rossing efter ADA: Type 2-retningslinjer skal revideres igen

ADA: Nye lægemidler og ny evidens ændrer diabeteslandskabet hastigt, og det er allerede tid til igen at tage retningslinjerne for behandling af type 2-diabetes op til revision, vurderer professor Peter Rossing, der har været med til at lave de internationale og danske guidelines på området.

Ny ADA-EASD-konsensus rapport for type 1-diabetes på trapperne

ADA: Et uddrag af en konsensus rapport fra den amerikanske og europæiske diabetesassociation ADA og EASD blev fremlagt under ADA 2021 med bidrag fra dansk professor. Forfatterne bag efterlyser feedback fra deltagere på sessionen.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo