Endokrinologisk Tidsskrift

 - først med nyheder om ny medicin

Jardiance godkendt i EU mod hjertesvigt med reduceret uddrivningsfraktion

EMA har godkendt SGLT2-hæmmeren Jardiance (empagliflozin) som behandling mod hjertesvigt med reduceret uddrivningsfraktion uanset om patienten har diabetes eller ej. 

Markedsføringstilladelsen er baseret på hjertesvigtsstudiet EMPEROR-Reduced, der viste, at behandling med empagliflozin kombineret med standardbehandling gav en risikoreduktion på 25 procent for det kombinerede endepunkt kardiovaskulær død eller indlæggelse for hjertesvigt med reduceret uddrivningsfraktion sammenlignet med placebo plus standardbehandling.

I forsøget indgik både voksne med eller uden diabetes og en eGFR ≥20ml/min/1.73 m2

Resultaterne fra det primære endepunkt var konsistente i subgrupper med eller uden type-2 diabetes. Analyser af de prædefinerede sekundære endepunkter i studiet viste, at empagliflozin reducerede den relative risiko for første og tilbagevendende hospitalsindlæggelse(r) for hjertesvigt med 30 procent, og at empagliflozin signifikant bremsede faldet i nyrefunktionen.

EMPEROR-hjertesvigtsstudierne

EMPEROR (EMPagliflozin outcomE tRial in patients with chrOnic heaRt failure) hjertesvigtsstudierne er to fase III, randomiserede, dobbelt-blindede studier, som undersøger empagliflozin én gang dagligt sammenlignet med placebo hos voksne med kronisk hjertesvigt med bevaret eller reduceret uddrivningsfraktion, med eller uden diabetes, som modtager den gældende standardbehandling. 

EMPEROR-Reduced [NCT03057977] undersøgte sikkerhed og effekt af empagliflozin hos patienter med symptomatisk kronisk hjertesvigt med reduceret uddrivningsfraktion (HFrEF).

 • Primært endepunkt: tid til første event af adjukeret kardiovaskulær død eller hospitalisering for hjertesvigt
 • Antal patienter: 3.730
 • Færdiggørelse: 2020

EMPEROR-Preserved [NCT03057951] undersøgte sikkerhed og effekt af empagliflozin hos patienter med kronisk hjertesvigt med bevaret uddrivningsfraktion (HFpEF).

 • Primært endepunkt: tid til første event af adjukeret kardiovaskulær død eller hospitalisering for hjertesvigt
 • Antal patienter: ca. 5.988
 • Færdiggørelse: 2021

Ledelse

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Kommerciel direktør
  Benjamin Müller
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Medarbejdere

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen, redaktionel udviklingsleder
  Bo Karl Christensen, redaktionsleder
  Frederik Jølving, redaktionsleder
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

   

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)