Hvorfor må vaccinerne koste mens diabetes-patienter må nøjes

Endokrinologisk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Flash glukosemålere kombineret med kulhydrattælling har en fordel på flere parametre

Anna Lilja Secher

ADA: Når flash glukosemåling (FGM) kombineres med undervisning i kulhydrattælling, så øger det behandlingstilfredsheden og giver færre udsving i blodsukkeret efter 26 uger hos personer med type 1-diabetes sammenlignet med traditionel blodsukkermåling i fingeren

Det viser resultaterne fra et randomiseret, kontrolleret dansk studie, der blev præsenteret på den amerikanske diabeteskongres ADA 2021 (abstrakt #150-OR). 

Der indgik 170 personer med type 1-diabetes i behandling med insulinpen, som blev randomiseret i fire grupper: en kontrolgruppe, som fortsatte deres vanlige behandling, en gruppe som modtog undervisning i kulhydrattælling og blev oplært i brugen af en app til dosering af hurtigvirkende insulin, en gruppe der fik FGM, og til sidst en gruppe som modtog undervisning i kulhydrattælling, blev oplært i brugen af en app til dosering af hurtigvirkende insulin og fik FGM.

Langtidsblodsukkeret faldt fra start til slut i gennemsnit 3 mmol/mol blandt deltagere som brugte FGM alene og fem mmol/mol blandt dem som var blevet tildelt kombinationsbehandlingen.

”Ved kombinationsbehandlingen fandt vi et klinisk relevant fald i langtidsblodsukker, der muligvis kan få stor betydning på sigt, hvis effekten kan fastholdes over længere tid. Faldet i langtidsblodsukkeret er dog ikke signifikant forskellig fra det vi fandt i kontrolgruppen i en mere ’konservativ’ statistisk analyse,” siger Anna Lilja Secher, læge og ph.d. ved Steno Diabetes Center Copenhagen og førsteforfatter til det nye studie. 

Til gengæld var der en signifikant forskel for kombinationsgruppen i forhold til kontrolgruppen, når det kom til behandlingstilfredshed målt med PRO-data og udsving i blodsukkerværdier. Samtidig var der tegn på eller en tendens til bedre livskvalitet og styrke til at håndtere egen sygdom hos deltagerne i denne gruppe. Blandt deltagere, som brugte FGM alene, steg behandlingstilfredsheden signifikant sammenlignet med kontrolgruppen. 

”Samlet set peger vores resultater på, at der er en additiv og klinisk relevant effekt af at lægge kulhydrattælling oveni FGM. Det giver den bedste blodsukkerkontrol og tilfredshed med behandlingen af de muligheder, vi undersøgte,” siger Anna Lilja Secher. 

Undervisning i kulhydrattælling bliver del af praksis på SDCC

170 voksne med type 1-diabetes deltog i forskningsprojektet, der strakte sig over et halvt år - 26 uger. De relevante deltagergrupper modtog undervisning i kulhydrattælling og brug af en app til dosering af hurtigvirkende insulin, og i at bruge FGM. Hen mod slutningen af studiet scannede deltagerne, der fik en FGM, i gennemsnit fem gange i døgnet. 

Som led i projektet blev der ydermere udviklet et undervisningskoncept, der skulle støtte op om brugen af FGM og gøre det lettere for personer med diabetes at leve med sygdommen i hverdagen. Undervisningskonceptet er nu ved at blive indarbejdet som en del af den kliniske praksis på SDCC.

”Når vi overfører vores resultater til praksis, giver det mening at tilbyde personer med type 1-diabetes også at få tilbudt undervisning i kulhydrattælling, når de får tilbudt FGM,” siger Anna Lilja Secher, der også pointerer, at det er vigtigt, at diabetesbehandlere løbende støtter op om kulhydrattælling, hvis brugeren først starter på det, da en del kan opleve det som en udfordring af bruge metoden over længere tid.

Stadigt mange uafklarede spørgsmål omkring FGM

Det har længe været til debat, hvorvidt man skal tilbyde FGM til alle personer med type 1-diabetes, eller kun de mest syge og med højeste langtidsblodsukkerværdier. Selvom det nye studie bidrager til at afklare nogle spørgsmål omkring FGM, så er der stadig mange uafklarede spørgsmål, som fremtidige studier skal forsøge at svare på. 

”Hvem har størst gavn af FGM? Er det personer, som scanner ofte, og som tager teknologien til sig? Er det personer i en vis aldersgruppe? Der er mange aspekter, som fortsat er uafklaret, og som vi skal undersøge i fremtidige studier,” siger Anna Lilja Secher.

Hun fortsætter:

”I dag ved vi mere om FGM, end da studiet blev designet. F.eks. er det væsentlig at udstyret bliver brugt med mange scanninger per dag, for at man kan forvente en gavnlig effekt på det gennemsnitlige blodsukker.”

Berigtigelse

Medicinsk Tidsskrift bragte i april en artikel om, at DSAM satte faktaark om hjemmefødsler på pause. Artiklen indeholdt ukorrekte oplysninger om baggrunden for beslutningen. Det er således ikke korrekt, at Sundhedsstyrelsen i sit høringssvar til DSAM i december 2018 kaldte oplysningerne i udkastet ”forkerte og i direkte modstrid” med deres eget daværende og stadig ikke færdigreviderede udkast til retningslinjer. Medicinsk Tidsskrift beklager.

Peter Rossing efter ADA: Type 2-retningslinjer skal revideres igen

ADA: Nye lægemidler og ny evidens ændrer diabeteslandskabet hastigt, og det er allerede tid til igen at tage retningslinjerne for behandling af type 2-diabetes op til revision, vurderer professor Peter Rossing, der har været med til at lave de internationale og danske guidelines på området.

Ny ADA-EASD-konsensus rapport for type 1-diabetes på trapperne

ADA: Et uddrag af en konsensus rapport fra den amerikanske og europæiske diabetesassociation ADA og EASD blev fremlagt under ADA 2021 med bidrag fra dansk professor. Forfatterne bag efterlyser feedback fra deltagere på sessionen.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo