Hvorfor må vaccinerne koste mens diabetes-patienter må nøjes

Endokrinologisk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Head-to-head-studie: Soliqua forbedrer blodsukkerkontrol

ADA: Soliqua (insulin glargin/lixisenatid) giver bedre blodsukkerkontrol uden vægtøgning og færre tilfælde af hypoglykæmi sammenlignet med præmixet insulin (BIAsp 30) hos patienter med type 2-diabetes og dårligt blodsukkerkontrol.

Det viser resultaterne af det randomiserede head-to-head studie SoLiMix, som præsenteres (abstract #234) på årets ADA-konference.

Studiet nåede begge primære endepunkter, idet

  • Soliqua var noninferiørt i forhold til præmixet insulin, hvad angik reduktion af HbA1c (gennemsnitlig forskel, mmol/mol: -2,6; 95% CI -4,3, -1,1, p<0,001).
  • Soliqua klarede sig bedre end præmixet insulin i forhold til vægtøgning. Patienter i Soliqua-gruppen tabte sig i gennemsnit 0,7 kilo, mens patienter i kontrolarmen gennemsnitligt tog 1,15 kilo på (gennemsnitlig forskel, kg: -1,86; 95% CI -2,28, -1,43, p<0,001).

Derudover var der en større andel patienter i Soliquaarmen, som opnåede et HbA1c-niveau under syv procent uden vægtøgning og hypoglykæmi, og HbA1c-reduktionen var større med Soliqua end med præmixet insulin.

”Bekymringer om hypoglykæmi og vægtøgning er velkendte barrierer for videreudvikling af basalinsulin og særligt komplekse insulinbehandlinger. Studiet her viser, at iGlarLixi forbedrer blodsukkerkontrollen uden vægtøgning og mindsker risikoen for hypoglykæmi sammenlignet med BIAsp30. Læger kan på baggrund af disse resultater overveje at behandle med en kombination af basalinsulin og en GLP-1-receptoragonist en gang dagligt frem for præmixet insulin to gange dagligt,” udtaler studiets hovedforfatter Julio Rosenstock, leder af Dallas Diabetes Research Center ved Medical City, Dallas, i en pressemeddelelse fra producenten Sanofi.

SoLiMix-studiet forløb over 26 uger og inkluderede 887 voksne type 2-diabetespatienter med dårlig blodsukkerkontrol med insulin plus metformin med eller uden en SGLT-2-hæmmer. Forsøgsdeltagerne blev randomiseret til at skifte behandling til enten Soliqua en gang dagligt eller præmixet insulin to gange dagligt.

Bivirkningsprofilen var på linje med tidligere resultater. Den hyppigste bivirkning var hypoglykæmi (31,2 procent med Soliqua, 42,4 procent med præmixet insulin), kvalme (7,7 procent med Soliqua, 0 procent med præmixet insulin), hovedpine (2,5 procent med Soliqua, 0,5 procent med præmixet insulin), svimmelhed (1,4 procent med Soliqua, 0,5 procent med præmixet insulin) og opkast (1,1 procent med Soliqua, 0,2 procent med præmixet insulin.

Studiet er finansieret af Sanofi og udgivet i tidsskriftet Diabetes Care.

Berigtigelse

Medicinsk Tidsskrift bragte i april en artikel om, at DSAM satte faktaark om hjemmefødsler på pause. Artiklen indeholdt ukorrekte oplysninger om baggrunden for beslutningen. Det er således ikke korrekt, at Sundhedsstyrelsen i sit høringssvar til DSAM i december 2018 kaldte oplysningerne i udkastet ”forkerte og i direkte modstrid” med deres eget daværende og stadig ikke færdigreviderede udkast til retningslinjer. Medicinsk Tidsskrift beklager.

Peter Rossing efter ADA: Type 2-retningslinjer skal revideres igen

ADA: Nye lægemidler og ny evidens ændrer diabeteslandskabet hastigt, og det er allerede tid til igen at tage retningslinjerne for behandling af type 2-diabetes op til revision, vurderer professor Peter Rossing, der har været med til at lave de internationale og danske guidelines på området.

Ny ADA-EASD-konsensus rapport for type 1-diabetes på trapperne

ADA: Et uddrag af en konsensus rapport fra den amerikanske og europæiske diabetesassociation ADA og EASD blev fremlagt under ADA 2021 med bidrag fra dansk professor. Forfatterne bag efterlyser feedback fra deltagere på sessionen.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo