Hvorfor må vaccinerne koste mens diabetes-patienter må nøjes

Endokrinologisk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Forxiga beskytter mod nyre- og hjertesvigt uanset blodsukkerniveau

ADA: Forxiga (dapagliflozin) mindsker risikoen for nyre- og hjertesvigt hos patienter med og uden type 2-diabetes, og det kan ikke tilskrives lægemidlets blodsukkersænkende effekt.

Det viser resultaterne af en subanalyse af fase III-studiet DAPA-CKD, som præsenteres (abstract #317) på årets ADA-konference.

I 2020 kom resultaterne af DAPA-CKD-studiet, som viste, at SGLT2-hæmmeren dapagliflozin mindsker risikoen for nyresvigt, død på grund af nyre- eller hjertekar-sygdom og indlæggelser på grund af hjertesvigt hos patienter med kronisk nyresygdom med og uden type 2-diabetes, og det har affødt en del spekulation om mekanismen bag effekten.

”En af hypoteserne har været, at effekten skyldes, at dapagliflozin sænker blodsukkeret, men det kan vi afvise med denne subanalyse,” siger seniorforsker ved Steno Diabetes Center Copenhagen og studiets førsteforfatter Frederik Persson.

”Analysen viser, at lægemidlets evne til at forebygge kronisk nyresvigt gælder for alle grupper af patienter med kronisk nyresygdom uanset blodsukkerniveau. Dermed spillere blodsukkeret og lægemidlets evne til at sænke dette ingen rolle.”

Indtil videre gives dapagliflozsin mest til type 2-diabetikere med begyndende nyresygdom.

”Men det ændrer sig snart, da producenten inden længe får godkendt behandlingen til non-diabetisk nyresygdom,” mener Frederik Persson.

EMA’s komité for medicin til mennesker (CHMP) anbefalede den 24. juni i år at godkende dapagliflozin til behandling af kronisk nyresygdom hos voksne med og uden type 2-diabetes. Anbefalingen bygger på resultaterne fra DAPA-CKD fase III-studiet.

Virker for alle patientgrupper

I subanalysen inddelte forskerne deltagerne i tre grupper efter HbA1c-niveau. Af de i alt 4304 forsøgsdeltagere med kronisk nyresygdom havde 2906 type 2-diabetes, 660 havde prædiabetes og 738 havde normalt langtidsblodsukker.

Det primære outcome var halvering af nyrefunktionen, terminalt nyresvigt eller nyre- eller hjertedødsfald.

Dapagliflozin mindskede risikoen for det primære outcome i alle patientgrupper:

  • Patienter med normalt langtidsblodsukker (HR 0,62; 95% CI 0,39 − 1,01)
  • Patienter med prædiabetes (HR 0,37; 95% CI 0,21 − 0,66)
  • Patienter med type 2-diabetes (HR 0,64; 95% CI 0,52 − 0,79)

Mekanismen er stadig et mysterium

Bivirkningsprofilen var ligeledes ensartet i alle tre patientgrupper. Der var ingen tilfælde af alvorlig hypoglykæmi hos patienter med normalt langtidsblodsukker eller prædiabetes, og der var ingen tilfælde af syreforgiftning blandt personer i behandling med dapagliflozin.

”Før forsøget begyndte, var myndighederne bekymrede for at give diabetesmedicin til ikke-diabetikere, da man frygtede, at det kunne resultere i for lavt blodsukker eller syreforgiftning. Men analysen viser, at det slet ikke er tilfældet,” siger Frederik Persson.

”Det er stadig et mysterium, hvorfor dapagliflozin forebygger nyresvigt hos patienter med og uden type 2-diabetes, men med studiet her kan vi i hvert fald afkræfte, at det skyldes lægemidlets blodsukkersænkende effekt. Dermed kan studiet forhåbentlig bidrage til forståelsen af mekanismen.”

Studiet er finansieret af AstraZeneca og udgivet i tidsskriftet Diabetes Care.

Berigtigelse

Medicinsk Tidsskrift bragte i april en artikel om, at DSAM satte faktaark om hjemmefødsler på pause. Artiklen indeholdt ukorrekte oplysninger om baggrunden for beslutningen. Det er således ikke korrekt, at Sundhedsstyrelsen i sit høringssvar til DSAM i december 2018 kaldte oplysningerne i udkastet ”forkerte og i direkte modstrid” med deres eget daværende og stadig ikke færdigreviderede udkast til retningslinjer. Medicinsk Tidsskrift beklager.

Peter Rossing efter ADA: Type 2-retningslinjer skal revideres igen

ADA: Nye lægemidler og ny evidens ændrer diabeteslandskabet hastigt, og det er allerede tid til igen at tage retningslinjerne for behandling af type 2-diabetes op til revision, vurderer professor Peter Rossing, der har været med til at lave de internationale og danske guidelines på området.

Ny ADA-EASD-konsensus rapport for type 1-diabetes på trapperne

ADA: Et uddrag af en konsensus rapport fra den amerikanske og europæiske diabetesassociation ADA og EASD blev fremlagt under ADA 2021 med bidrag fra dansk professor. Forfatterne bag efterlyser feedback fra deltagere på sessionen.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo