Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

Endokrinologisk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Stram blodsukkerkontrol halverer risikoen for diabetisk retinopati

ADA 2016: Intensiv kontrol af blodsukkeret halverer risikoen for retinopati, men øger måske også risikoen for tidlig død.

Det er det paradoksale resultat af et stort studie af diabetisk retinopati, der netop er præsenteret på den amerikanske diabetesforening ADAs kongres i New Orleans.

Mennesker med type 2-diabetes, der intensivt styrede deres blodsukker i det skelsættende ACCORD-studie, viste sig 4 år efter forsøgets afslutning at have reduceret deres risiko for diabetisk retinopati til det halve.

"Denne undersøgelse sender et stærkt budskab til mennesker med type 2-diabetes, der er bange for at miste synet," siger dr. Emily Chew, der er hovedforfatter på undersøgelsen.

"Velkontrolleret glykæmi, eller blodsukker, har en positiv, målbar, og varig effekt for øjets sundhed."

Diabetisk retinopati beskadiger de små blodkar i nethinden - det lysfølsomme væv i bagsiden af øjet.

Den nye undersøgelse - ACCORDION - er en opfølgende analyse af diabetisk retinopati progression hos 1.310 mennesker, der deltog i ACCORD, - en undersøgelse, som testede tre behandlingsstrategier for at reducere risikoen for hjerte-kar sygdomme blandt mennesker med langvarig type 2-diabetes.

ACCORD var planlagt til at vare 5,6 år, men blev delvist stoppet efter 3,5 år da deltagerne i netop den gruppe, som udførte den intensive glykæmisk kontrol havde en markant overdødelighed. De to øvrige grupper i ACCORD-studiet fortsatte.

Men 4 år efter at forsøget blev stoppet for nogle af deltagerne opsøgte forskerne dem for at finde ud af, hvordan de overlevendes syn havde udviklet sig.

Det gjorde de på baggrund af resultater fra den resterende gruppe i Accord-studiet. Selv om forsøget ikke kunne påstås at have reduceret risikoen for hjertekarsygdomme som hjerteanfald og slagtilfælde, fandt forskerne, at deltagerne havde reduceret udviklingen af retinopati med omkring en tredjedel ved ACCORD-forsøgets afslutning.

Da de 8 år efter ACCORD-forsøgets start og 4 år efter at en tredjedel af patienterne var stoppet med forsøget undersøgte denne gruppe igen, viste det sig, at kun 5,8 procent af deltagerne, der havde udført intensive blodsukkerkontrol i ACCORD-forsøget, havde udviklet diabetisk retinopati - hvilket var mindre end halvdelen af de deltagere, der var fortsat på standardbehandling i forsøget. Her havde 12,7 procent udviklet retinopati.

Helt overraskende er resultatet dog ikke.

Andre kliniske studier har vist noget af det samme. Deltagere med type 1-diabetes, der fik intensiv glykæmisk behandling i 10 år havde i gennemsnit en 50 procent mindre progression af diabetisk retinopati 3 årtier senere. En lignende tendens blev set i United Kingdom Prospective Diabetes Project, en undersøgelse af mennesker med nydiagnosticeret type 2-diabetes.

Resultater fra ACCORDION tyder på, at sænkning af blodsukkeret kan reducere udviklingen af retinal sygdom relativt sent i forløbet af type 2-diabetes og at selv kortvarige ændringer i glukose har en effekt.

Resultaterne understreger andre undersøgelser, der viser, at stram blodsukkerregulering har positive, langvarige virkninger på små blodkar. Andre opfølgende undersøgelser af ACCORD deltagerne har observeret positive effekter på nyre og perifer nerver, der også relaterer sig til de små blodkar.

Det eneste problem er den for forskerne mystiske høje dødelighed, der ikke tidligere er observeret i forbindelse med en meget stram blodsukkerkontrol.

Så hvis patienter sættes på en meget stram kontrol af deres blodsukker er det i hvert fald foreløbig afgørende nødvendigt at kontrollere dem regelmæssigt og nøje.

Tags: ADA 2016

Nyt Lilly-præparat ligner en kur mod type 2-diabetes

En ugentlig behandling med en høj dosis af tirzepatid (15 mg) giver et stort vægttab og normaliserer langtidsblodsukkeret hos en stor del af overvægtige med type 2-diabetes efter bare 40 og 52 uger, viser resultater fra to fase III-studier. 

Professor: OECD overdriver diabetes i Danmark

Over otte procent af den voksne danske befolkning har nu en diabetesdiagnose, ifølge en ny rapport fra OECD. Hermed har Danmark indtaget en femteplads i Europa i forhold til andelen af befolkningen med diabetes. Heldigvis skyder OECD’s rapport langt over mål, vurderer danske forskere.

DES: Sensorbaseret glukosemåling bør tilbydes flere

Alle med type 1- og type 2-diabetes, der tager insulin flere gange dagligt og behandles på sygehus, bør få sensorbaseret glukosemåling, melder Dansk Endokrinologisk Selskab.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo