Hvorfor må vaccinerne koste mens diabetes-patienter må nøjes

Endokrinologisk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Livsstilsændringer kan reducere T2D-patienters risiko for demens

EASD: Livsstilsændringer og overholdelse af behandlingsmål kan reducere den øgede risiko for demens, som findes hos mennesker med type 2-diabetes (T2D).

Det viser en undersøgelse fra Storbritannien og Holland, som blev præsenteret på årsmødet i European Association for the Study of Diabetes (EASD).

Undersøgelsen er den første til at undersøge sammenhængen mellem en bred vifte af risikofaktorer og risikoen for demens ved T2D. I undersøgelsen analyserede forskerne hjernescanninger og medicinsk information fra næsten 88.000 personer (over 10.000 med T2D og mere end 77.000 kontroller, med en gennemsnitsalder på 57 år) i den britiske Biobank-database over gennemsnitligt ni år.

Analysen viste, at risikoen for demens var gradvist lavere hos personer med T2D, der havde et større antal risikofaktorer inden for retningslinje-anbefalede målniveauer (f.eks. ikke-rygning, sund vægt og anbefalede niveauer af blodsukker og blodtryk), sammenlignet med kontroller uden diabetes. I alt var der 20 procent lavere demensrisiko for hver ekstra risikofaktor inden for målområdet. At opretholde anbefalede blodsukkerniveauer, være ikke-ryger og fravær af albuminuri (et tegn på nyreskade) syntes at være de stærkeste risikoreducerende midler. Resultaterne blev gentaget i det hollandske uafhængige, befolkningsbaserede kohortestudie Maastricht.

Kognitiv dysfunktion

Forskerne undersøgte også forekomsten af ​​demens og tilstedeværelsen af ​​kognitiv dysfunktion og strukturelle hjerneabnormiteter og så på, om disse forbindelser var forskellige efter antallet af risikofaktorer (ikke-rygning og anbefalede niveauer af blodsukker, blodtryk, BMI, albuminuri, fysisk aktivitet og kost). Forskerne justerede resultaterne for faktorer som alder, køn og uddannelsesniveau.

Efter en gennemsnitlig opfølgning på ni år udviklede 147 (1,4 procent) personer med diabetes og 412 (0,5 procent) kontroller demens. Forskerne fandt ud af, at når personer med diabetes havde fem-syv risikofaktorer inden for det anbefalede målinterval, var den øgede risiko for demens forbundet med T2D væsentligt lavere. På samme måde var forskelle i udøvende funktion og hjernevolumen mindre, hvis der var et større antal risikofaktorer inden for målområdet.

Forfatterne erkender, at deres fund viser observationsassociationer frem for årsag og virkning, og derfor var de ikke i stand til at foretage en fuldstændig sammenligning af effekten af behandling af risikofaktorer, fordi nogle individer kan have haft en risikofaktor inden for målområdet uden behandling. Derudover er resultaterne om kognitiv præstation og strukturelle hjerneabnormiteter baseret på tværsnitsdata. Også en del af den øgede risiko for demens, dårligere kognitiv præstation og strukturelle hjerneabnormiteter forblev uforklarlige efter at have taget alle risikofaktorer i betragtning, og kan skyldes andre faktorer, som forskerne ikke har behandlet. Endelig bemærker forskerne, at undersøgelsen hovedsageligt omfattede midaldrende kaukasiske personer, og derfor kan resultaterne ikke generaliseres til andre aldre eller etniske grupper.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo