Hvorfor må vaccinerne koste mens diabetes-patienter må nøjes

Endokrinologisk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Rybelsus stabiliserer blodsukker i længere tid end Jardiance

EASD: Behandling med GLP-1-RA’en Rybelsus (oral semaglutid) reducerer langtidsblodsukkeret hurtigere end den ellers succesfulde SGLT-2-hæmmer Jardiance (empagliflozin) hos personer med type 2-diabetes.

De to behandlinger resulterer dog i samme langtidsblodsukker (HbA1c) efter et år. 

Det viser en dansk-international eksplorativ analyse af PIONEER-02-studiet præsenteret på den europæiske diabeteskongres EASD2021 (abstrakt #480). 

”Oral semaglutid giver umiddelbart glykæmisk kontrol i en længere periode end empagliflozin. Det er egentlig et relevant fund til at differentiere behandlingerne. Men også vigtigt at sige, at vi ikke kan konkludere på denne baggrund, at GLP-1-RA’ere eller oral semaglutid så overgår empagliflozin og SGLT-2-hæmmere generelt,” siger Filip Krag Knop, professor, overlæge og forskningsleder på Center for Klinisk Metabolisk Forskning på Herlev og Gentofte Hospital. Han er førsteforfatter til abstraktet. 

Begge behandlinger havde betydelig effekt

I analysen indgik data fra personer med ureguleret type 2-diabetes (n = 822; HbA1c; 53-91 mmol/mol), der var blevet randomiseret til at blive behandlet med enten oral semaglutid 14 mg én gang dagligt eller empagliflozin 25 mg en gang dagligt. 

Begge behandlingsarme gennemgik dosis-eskalering. Behandlingen med semaglutid startede ved tre mg og steg til syv mg efter fire uger og 14 mg efter otte uger. Mens behandling med empagliflozin startede ved 10 mg og eskalerede så til 25 mg efter otte uger.

Resultatet viste, at på trods af en otte-ugers dosis-eskaleringsplan og en gennemsnitlig baseline HbA1c på 65 mmol/mol, opnåede næsten halvdelen af patienterne, der fik oral semaglutid, glykæmisk kontrol (HbA1c mindre end 53 mmol/mol) i mere end 70 procent af behandlingsvarigheden på i alt 52 uger.

I løbet af de 52 uger var den samlede gennemsnitlige varighed af tid brugt med en HbA1c på mindre end 53 mmol/mol og 48 mmol/mol henholdsvis 26,6 uger og 16,2 uger for semaglutid - og 19,0 uger og 6,6 uger for empagliflozin.  

Resultatet af analysen peger altså på, at patienter havde længere tid med glykæmisk kontrol under behandling med oralt semaglutid end med empagliflozin, konkluderer forfatterne.

”Det er måske i småtingsafdelingen, men man kan sige, at det giver et halvt skridt forspring til oral semaglutid. Når det er sagt, er der også en del andre faktorer, som afgør, om vi skal vælge den ene eller anden behandling, herunder patientens præferencer og ressourcer,” siger Filip Krag Knop.

Han slutter: 

”Man kan sige, at jo mere viden, at vi har til at differentiere behandlingerne, desto bedre er det. I fremtiden, hvor vi nok kommer til at have patientdata fra CGM-devices (continuous glucose monitoring, red.), vil det muligvis komme til at have betydning for, hvordan vi vælger behandling.” 

Flere detaljer til studiet

Patienterne i de to behandlingsarme havde ens baseline-karakteristika ved studiestart, og den gennemsnitlige baseline-HbA1c var 65 mmol/mol for begge arme. 

Resultaterne viste, at: 

  • En større andel af patienter i semaglutid-armen versus empagliflozin-armen opnåede HbA1c mindre end 53 mmol/mol og mindre end 48 mmol/mol på ethvert tidspunkt (HbA1c <53 mmol/mol: 77,9 procent af patienterne i semaglutid-armen mod 60,5 procent i empagliflozin-armen. For HbA1c mindre end 48 mmol/mol var det 54,0 procent i sema-armen versus 29,3 procent i empa-armen).  
  • En større andel af patienter, der fik oral semaglutid versus empagliflozin, opretholdte desuden HbA1c på mindre end 53 mmol/mol i ≥14 uger, ≥26 uger og ≥38 uger.
  • Sandsynligheden for at patienter opnåede HbA1c <53 mmol/mol både i uge 26 og 52 var signifikant større med oral semaglutid versus empagliflozin (estimeret odss-forhold 4,12 [95% CI 2,94, 5,76]; p <0,0001).

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo