Nævn går i frontalangreb på Novo Nordisk - og patienterne taber

Endokrinologisk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Unge mænd med T2D har større risiko for blindhed end ældre

EASD: Unge mænd med type 2-diabetes (T2D) har større risiko for retinopati end dem, der bliver diagnosticeret i en senere alder.

Det viser norsk forskning, der blev præsenteret på årsmødet i European Association for the Study of Diabetes (EASD).

”Det er vigtigt, at type 2-diabetes hos unge opdages tidligt nok og behandles tilstrækkeligt til at reducere sandsynligheden for retinopati og andre komplikationer. De nuværende retningslinjer for forebyggelse og behandling af diabetes bør opdateres for at afspejle den højere risiko for komplikationer hos dem med ungdomsdiabetes, især den øgede risiko for retinopati hos mænd," siger en af hovedkræfterne bag studiet Katrina Tibballs fra Oslo Universitet i en pressemeddelelse.

I studiet har forskerne analyseret data fra praktiserende læger omhandlende 10.242 mennesker med T2D for at finde ud af forekomsten af ​​ungdomsdiabetes i Norge og for at undersøge forholdet mellem alder ved diagnose og komplikationer. Datasættet var repræsentativt for Norge, og gennemsnitsalderen for T2D-diagnosen blandt alle deltagerne var 56 år.

I alt havde 980 (10,2 procent) ’ungdomsdiabetes’ (T2D diagnosticeret før de blev 40 år), med en gennemsnitlig diagnosealder på 33,3 år. De havde gennemsnitligt haft T2D i 11,4 år på tidspunktet for undersøgelsen, og 55,6 procent var mænd. 15,5 procent af patienterne med ungdomsdiabetes havde havde retinopati, som er en almindelig komplikation af diabetes, hvor skader på nethindens blodkar kan føre til blindhed.  

De unge patienters risiko for retinopati og koronar hjertesygdom (en anden komplikation af T2D) blev sammenlignet med en gruppe på 6.627 mennesker, der blev diagnosticeret med T2D i alderen 50+. Den gennemsnitlige diagnosealder i denne gruppe var 62,7 år, og her havde patienterne gennemsnitligt haft T2D i 7,8 år på tidspunktet for undersøgelsen. 53,4 procent var mænd, og 5,9 procent havde retinopati.

Diagnosticeret før 40-årsalderen

Analysen viste, at de personer, der blev diagnosticeret før 40-årsalderen, i gennemsnit havde et højere HbA1c (gennemsnitligt blodsukkerniveau) ved diagnosen end dem, der blev diagnosticeret efter 50-årsalderen (7,6 procent mod 6,9 procent). Hos dem med nystartet T2D var HbA1c-niveauer højere allerede fra tidspunktet for diabetesdiagnosen, men steg også hurtigere med tiden. Det vil sige, at hvis to mennesker har haft T2D i lige lang tid, vil HbA1c-niveauerne sandsynligvis være højere hos den, der blev diagnosticeret i en yngre alder.

Risikoen for koronar hjertesygdom var stærkere knyttet til alder i begge grupper end til diabetesvarighed. Derimod steg risikoen for retinopati med diabetesvarighed, og risikoen steg særligt kraftigt hos dem med ungdoms-T2D. Når der blev justeret for andre relevante faktorer, herunder diabetesvarighed, HbA1c, nuværende alder, BMI og blodtryk, var mænd med ungdomsdiabetes 72 procent mere tilbøjelige til at have retinopati end patienter med normal T2D-debut.

I modsætning til unge mænd med T2D havde unge kvinder med T2D ikke signifikant større risiko for retinopati end dem med normal T2D, når alle nævnte faktorer blev taget i betragtning. Analysen viste også, at retinopati udviklede sig hurtigere efter diagnosen hos unge mænd, men ikke hos unge kvinder, end ved normal T2D.

Undersøgelsens forfattere påpeger, at T2D-diagnose kan være mere tilbøjelig til at være forsinket hos mænd, der har en tendens til at gå til læge sjældnere end kvinder. Det kan have den betydning, at deres T2D har været ukontrolleret i længere tid, hvilket øger risikoen for komplikationer. Derudover kan T2D hos unge være en mere aggressiv form for sygdom end hos ældre. Forskerne mener, at de højere gennemsnitlige blodsukkerniveauer, der findes hos dem, der får T2D i en ung alder, kan være tegn på en hurtigere forringelse af de insulinproducerende celler og derfor en mere alvorlig tilstand.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo