Nævn går i frontalangreb på Novo Nordisk - og patienterne taber

Endokrinologisk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Vægttab bør blive et centralt fokus for T2D-behandling

EASD: Et vægttab på 15 procent eller mere bør blive et centralt fokus for håndtering af type 2-diabetes (T2D), da det har potentiale til at bremse sygdomsprogression og i mange tilfælde endda vende sygdommen og reducere komplikationer. 

Den konstaterer en gruppe forskere i et review publiceret i tidsskriftet The Lancet, som blev præsenteret på den europæiske diabeteskongres EASD2021 under The EASD-Lancet Symposium, der i år har fokus på diabetes og overvægt. 

"Vi foreslår, at for de fleste patienter med type 2-diabetes uden kardiovaskulær sygdom bør det primære behandlingsfokus være at håndtere den vigtigste underliggende abnormitet og årsag til sygdommen: fedme," fastslår medforfatter til kommentaren, Ildiko Lingvay, ifølge EASD. Hun er professor ved University of Texas Southwestern Medical Center, USA. 

"En sådan fremgangsmåde ville have den ekstra fordel at adressere, ikke kun forhøjet blodsukker, men andre fedmerelaterede komplikationer, såsom fedtlever, obstruktiv søvnapnø, slidgigt, forhøjet blodtryk og en forhøjet blodfedtprofil og dermed have en meget større indvirkning på personens generelle helbred end bare at styre blodsukkeret alene."  

Flere studier har efterhånden understreget, at en fedmebehandling, der opnår vedvarende tab på 15 procent kropsvægt, har markant indvirkning på progression af T2D og resulterer i diabetesremission for en betydelig andel patienter, konstaterer forskerne. 

Evidensen for fordelene ved vægttab stammer fra bl.a. DiRECT-forsøget, der vurderede en intensiv livsstilsintervention hos patienter med overvægt eller fedme og T2D på mindre end seks års varighed. 

Resultatet viste, der var T2D-remission efter to år hos 70 procent af dem, der tabte 15 kg eller mere (med en gennemsnitlig basisvægt på 100 kg).

Studier på fedmekirurgi (bariatrisk kirurgi) har ligesådan vist både umiddelbare og vedvarende fordele for patienter med T2D og fedme - hvilket reducerer behovet for glukosesænkende lægemidler inden for få dage efter operationen og forbedrer flere sundhedsindikatorer på lang sigt. 

Nye diabetesmidler giver markant vægttab

Mulighed for fedmebehandling kommer også med forskellige nyere lægemiddelbehandlinger. 

Fem midler (orlistat, phentermin-topiramat, naltrexon-bupropion, liraglutid 3,0 mg og semaglutid 2,4 mg) er allerede godkendt af en eller flere regulerende myndigheder som redskab til kronisk vægtkontrol. Men det er især de nye potente GLP-1-RA’ere, såsom semaglutid 2,4 mg og tirzepatid 15 mg, der har potentiale i behandlingen af fedme ved T2D. 

RCT-studier på disse lægemidler har vist, at 15 procent af kropsvægten let kan tabes hos mere end 25 procent af personer med T2D, og at der kan opnås en næsten normalisering af langtidsblodsukkeret (HbA1c) hos de fleste deltagere, skriver forskerne. 

Størstedelen af personer (40-70 procent) med type 2-diabetes vil have en eller flere karakteristika på insulinresistens, hvilket betyder, at deres T2D sandsynligvis er drevet af stigende kropsfedt, vurderer forskerne. 

"Nøglefunktioner, der identificerer mennesker, hos hvem stigning i kropsfedt er en vigtig mekanistisk bidragsyder til type 2 -diabetes, er tilstedeværelsen af ​​ fedt omkring taljen, øget taljeomfang, flere hudmærker, forhøjet blodtryk og fedtsygdom,” udtaler Ildiko Lingvay i presseteksten.

"I denne befolkning foreslår vi et behandlingsmål med et samlet vægttab på mindst 15 procent med det formål ikke blot at forbedre blodsukkerkontrollen, men derimod, som den mest effektive måde, at forstyrre kernepatofysiologien for type 2-diabetes og dermed ændre dens forløb på lang sigt og forhindre dets associerede metaboliske komplikationer."  

Vedvarende vægttab skal være behandlingsmål

Forfatterne skitserer en række overvejelser, når de omdefinerer behandlingsmål for patienter med T2D for at fokusere på vedvarende vægttab. For det første bør initiativet drives ved at opdatere behandlingsretningslinjer til at omfatte betydelige, vedvarende vægttab som et primært behandlingsmål for patienter med T2D, mener forfatterne.

Sundhedssystemer bør fokusere på fordelene ved at reducere fedme ved forebyggelse eller kontrol af T2D, frem for de højere omkostninger ved behandling af nogen med fremskreden T2D og den klynge af komplikationer, der kan komme med tilstanden. 

"Det er også vigtigt, at lægepraksisledelse fokuserer på at integrere vægtstyring effektivt til patienter med type 2-diabetes," udtaler Ildiko Lingvay. 

"Sundhedsudbydere, især dem, der behandler mennesker med diabetes rutinemæssigt, bør oplæres og blive erfarne i alle aspekter af overvægtshåndtering. Supportpersonale bør trænes til at støtte patienter gennem deres vægttab, og praksis bør overveje behovet for specialiserede personale til at levere den uddannelsesmæssige komponent i de nye behandlingsstrategier, der foreslås."  

Forfatterne opsummerer i deres kommentar:

"Tiden er inde til at overveje tilføjelsen af ​​et væsentligt (dvs. tocifret procentsats) vægttab som et hovedmål for behandling af mange patienter med type 2-diabetes. Denne fremgangsmåde ville tage fat på sygdomsforløbets patofysiologi for type 2-diabetes; anerkende fedtvævspatologi som en vigtig underliggende drivkraft for fedme, type 2-diabetes og hjertekarsygdomme og høste metaboliske fordele langt uden for blodsukkerkontrollen. En sådan ændring i behandlingsmål ville genkende fedme som en sygdom med reversible komplikationer og kræver et skift i den kliniske behandling."

 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo