Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Canagliflozin kan hjælpe diabetes 1-patienter til bedre blodsukker-kontrol

ADA 2016: Canagliflozin kan ikke bare hjælpe patienter med diabetes 2, men også type-1 patienter.

Det viser et nyt fase II randomiseret studie, der netop er blevet præsenteret på den amerikanske diabetesforening ADAs kongres i New Orleans.

Canagliflozin (Invokana fra Janssen) er en såkaldt natrium-glucose co-transportør 2, SGLT2-hæmmer, der kun er indikeret mod type 2 diabetes.

I det nye forsøg over 18 uger blev 351 voksne med med utilstrækkeligt kontrolleret diabetes 1 delt op i tre grupper, der enten fik 100 eller 300 mg canagliflozin eller placebo tilføjet til deres insulinbehandling.

Virkningerne af canagliflozin på glukose, glykæmisk variabilitet og hvor længe patienterne holdt sig inden for et glykæmisk interval på 70-180 mg/dl blev vurderet i hele perioden.

Ved starten og afslutningen af undersøgelsen blev alle patienters 9-punkts glukose målinger. Desuden gennemgik en undergruppe på 89 patienter også kontinuerlig glukosemonitorering (CGM).

Ved uge 18 sammenlignede forskerne reduktioner i de daglige glucose middelværdier.

Resultaterne viste, at begge grupper canagliflozin (100 mg og 300 mg) var forbundet med en 11,6% og 10,1% stigning i den tid patienterne holdt sig inden for målet om et glukoseniveau mellem 70 og 180 mg/dl og havde desuden sammenlignelige reduktioner i den tid, de havde et glucoseniveau over 180 mg/dl.

Der var ingen relevante ændringer i den tid patienterne holdt sig under et glukoseniveau på 70 mg / dl i nogen af de tre grupper.

Canagliflozin var generelt veltolereret, dog med en stigning i alvorlige bivirkninger relateret til ketoacidose.

Tags: ADA 2016

Skarp kritik: Derfor stiger forbruget af ICS trods anbefalinger

I Region Hovedstadens primære sektor er det samlede forbrug af inhalationssteroider til patienter med KOL steget to procent fra 2017 til 2018. Det er sket på trods af, at Sundhedsstyrelsen med den Nationale Rekommandationsliste (NRL) i 2017 anbefalede sundhedspersonalet at bruge mindre ICS til denne patientgruppe.

Ekspert om mulige besparelser: Vi bør se på ICS/LABA-forbruget

Indsatser for Rationel Farmakologi (IRF) i Sundhedsstyrelsen har tidligere meldt ud, at sundhedsvæsenet potentielt kan spare op mod 13 millioner kroner, såfremt patienter med KOL skifter brugen af tiotropiumbromid fra Boehringer Ingelheims Spiriva ud med Tevas Braltus.

Professor vil debattere om røntgen skal udfases ved lungekræftdiagnostik

Er det på tide at udfase røntgenbillede som diagnostisk hjælpemiddel, når der er mistanke om lungekræft? Det spørgsmål stiller fhv. formand for Kræftens Bekæmpelse professor Frede Olesen i et oplæg på et debatarrangement om det multidisciplinære samarbejde omkring lungekræft på Vejle Sygehus den 29. april.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter