Endokrinologisk Tidsskrift

 - først med nyheder om ny medicin

Medicinrådet udgiver dets første vejledning til medicinsk behandling af type 2-diabetes

Medicinrådet har udgivet deres første vejledning for antidiabetika til type 2-diabetes. Målet er at ensrette eksisterende retningslinjer og vejlede lægerne i det mest rationelle andetvalg efter metformin. 

For lidt mere end et år siden godkendte Medicinrådet en protokol for det arbejde, som nu er afsluttet. Resultatet er Medicinrådets første vejledning for medicinsk behandling af type 2-diabetes. 

Vejledningen tager udgangspunkt i de fælles retningslinjer fra Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), samt Sundhedsstyrelsens Nationale Rekommandationsliste. 

Det primære fokus for behandlingsvejledningen er andet valget efter metformin, da: 

”Medicinrådet har vurderet, at der er behov for mere klare og ensrettede retningslinjer, der kan vejlede lægerne i valget af den bedste behandling, som ikke koster mere end nødvendigt. Herunder hvilke lægemidler der er klinisk ligestillede.” 

Klinisk ligestilling betyder, ifølge Medicinrådet, at størstedelen (80-90 procent) af patienterne bliver behandlet lige godt – målt på effekt, bivirkninger og relevante praktiske omstændigheder - uanset hvilket af de ligestillede lægemidler, som patienterne behandles med. 

”Der er således fortsat plads til individuel klinisk vurdering af den enkelte patient,” skriver Medicinrådet.

Lægemiddelpriserne indgår dog ikke i den kliniske vurdering af lægemidlerne, men de vil efterfølgende indgå i Medicinrådets lægemiddelrekommandation samt regionernes basislister, skriver rådet.