Mysteriet om Statens Serum Instituts tal for indlagte

Endokrinologisk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Muligt nyt screeningsværktøj for diabetespatienter

Koblingen mellem diabetisk neuropati som senkomplikation hos type 2-diabetes-patienter og hjerte-kar-sygdom har længe været velkendt, og nu peger en ny dansk undersøgelse på, at man allerede tidligt hos patienter med indikation på diabetisk neuropati kan påvise en øget risiko for kardiovaskulære komplikationer.

Det fortæller lektor og programleder ved Steno Diabetes Center Odense, Jens Steen Nielsen, der er medforfatter på et studie baseret på spørgeskemaundersøgelser fra de to danske type 2-diabetes-kohorter, ADDITION og DD2.

”I de to kohorter er samme spørgeskema anvendt til at identificere folk, der har indikation på diabetisk neuropati. Når vi kigger på spørgeskemaet i kohorterne, viser det sig, at dem, der selvrapporterer at have diabetisk neuropati-lignende smerter, rent faktisk også har en øget risiko for senere at udvikle kardiovaskulære sygdomme. Og det er uafhængigt af, om vi justerer for de klassiske kendte faktorer for kardiovaskulære sygdomme såsom rygning, alkohol osv.,” forklarer han og uddyber:

”Man har godt vidst, at folk, der er temmelig langt i deres stadier i diabetisk neuropati, har øget risiko for kardiovaskulære sygdomme. Men at der er en sammenhæng hos patienter, der er så nydiagnosticerede, det er ret nyt.”

Fremtidigt screeningsværktøj

I den danske undersøgelse, der er publiceret i Diabetes Care, har gruppen af forskere – med Lasse Bjerg fra Steno Diabetes Center Aarhus i spidsen – inkluderet svar fra henholdsvis 1.445 patienter i ADDITION-kohorten og 5.028 patienter i DD2-kohorten, alle nyligt diagnosticeret. Og resultaterne giver håb om, at man fremadrettet vil kunne opspore flere diabetespatienter i de tidlige stadier af deres sygdomsforløb, inden de udvikler hjerte-kar-sygdomme.

”I undersøgelsen har vi identificeret en mindre gruppe type 2-diabetes-patienter, som har en højere risiko for at få kardiovaskulære sygdomme end andre. Så det her kan muligvis bruges som et supplement til eksisterende screeningsværktøjer i fremtiden, så man kan sætte ind med ekstra behandling på et tidligere tidspunkt til den rigtige gruppe. Det skal selvfølgelig verificeres, men det er sådan, det ser ud,” siger Jens Steen Nielsen.

Ifølge Jens Steen Nielsen vil det næste logiske skridt være at følge op på studiets resultater med et randomiseret klinisk forsøg. For kan man validere sammenhængen mellem indikation på tidlig opstået diabetisk neuropati og hjerte-kar-sygdomme, er der grobund for at styrke det tidlige opsporingsarbejde ude i den kliniske virkelighed, mener han.

”Langt hen ad vejen er lægerne rigtig gode, både på sygehusene og især i almen praksis, til at kigge på patienten og med simple værktøjer sige ”du fejler nok det her”. Det er muligt, når man som læge har en lang klinisk erfaring. Men at der nu begynder at komme nogle data på, hvad man specifikt skal holde øje med for at fange diabetespatienter med øget risiko for kardiovaskulære komplikationer, det er stærkt.”

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter