God diabeteskontrol skal starte før graviditeten

Der bør være et mere systematiseret kontroltilbud til kvinder med diabetes, der ønsker at blive gravide, mener Ulla Kampmann Opstrup, endokrinolog og afdelingslæge på Steno Diabetes Center Aarhus. Den tidlige indsats kan mindske risikoen for misdannelser.

Det er velkendt, også blandt praktiserende læger, at en kvinde med diabetes skal sørge for at blodsukkeret er velreguleret under en graviditet. Men der er mindre opmærksomhed på, at allerede i perioden inden graviditeten, bør der være fokus på et stabile langtidsblodsukre.

Allerede i de første uger hvor mange endnu ikke ved, at de er gravide, begynder fostrets organer at blive anlagt. Hvis en kvinde med diabetes har høje blodsukkerniveauer på det tidspunkt, kan det forårsage misdannelser bl.a. i organer. Derfor bør langtidsblodsukkeret være under 53 mmol/mol før graviditeten – og lavere under graviditeten.

Det skal der større opmærksomhed på, mener Ulla Kampmann Opstrup, endokrinolog og afdelingslæge på Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus Universitetshospital. Kvinder med type 1-diabetes følges allerede på hospitalerne, men især kvinder med type 2-diabetes følges normalt af egen læge, som ikke har specialviden om diabetes og graviditet.

”Mit ønske er et mere systematisk tilbud til kvinder med diabetes, som har et graviditetsønske, således, at de kan blive grundigt informeret om, hvad det vil sige at være gravid med diabetes. Vide hvad det indebærer og få mulighed for at forberede sig bedre på det,” siger hun.

Forberedelse på flere planer

Det kommer bag på mange kvinder med diabetes, hvor meget energi de skal bruge på bare at være gravide. Og mange finder først ud af det, når de er gravide, og bliver henvist til et af de fire centre i landet.

Det kræver hyppige kontroller, som kun foregår de fire steder i landet, eftersom det er en højt specialiseret funktion. Samtidig skal de se deres egen diabeteslæge hver anden uge for at sikre at blodsukkertallene er stabile, og at deres insulindosis bliver reguleret i takt med, at insulinfølsomheden falder, og barnet vokser.

En samtale inden kan forberede kvinderne på graviditetsforløbet. Men næsten endnu vigtigere er den række af tiltag, der kan forbedre betingelserne for graviditet og mindske risikoen for misdannelser i de tidlige uger.

”Vi har ikke kun fokus på kvindernes blodsukkerværdier. Det handler også om, hvorvidt de får noget andet medicin f.eks. blodtryksmedicin eller kolesterolsænkende medicin. Der er noget medicin, gravide ikke må få, og så skal det lægges om til noget andet, hvis kvinden har et aktuelt graviditetsønske. Vi taler også med dem om eventuelle andre sygdomme, der skal tages højde for, f.eks. stofskiftesygdomme,” forklarer Ulla Kampmann Opstrup.

Uformelle forsøg

På Aarhus Universitetshospital skal Steno Diabetes Center og Klinik for Gravide på Kvindesygdomme og Fødsler på obstetrisk afdeling samles til én enhed. Da graviditet og diabetes netop er et vigtigt indsatsområde, er der nu oprettet både en overlægestilling samt et et professorat i obstetrik inden for diabetes og graviditet. I den forbindelse er det hensigten at gøre prægraviditetssamtaler til et indsatsområde. 

”Lige nu kan de praktiserende læger henvise en kvinde med diabetes, der ønsker at være gravid til Kvindesygdomme og Fødsler på AUH, eller man kan varetage samtalen i diabetesafdelingen. Men ingen af delene er særlig benyttede, fordi det ikke er formaliseret, og det skal vi have fokus på,” fortæller Ulla Kampmann Opstrup.

Indtil videre kører hun - sammen med professor i obstetrik Per Glud Ovesen - et uformelt forsøg med at tilbyde fælles konsultationer med diabeteslæge og fødselslæge til kvinder, der har diabetes og gerne vil være gravide. I et samarbejde mellem SDCA og Kvindesygdomme og Fødsler arrangeres der fyraftensmøder med oplæg fra en diabeteslæge, en fødselslæge, en diætist og en jordemoder. Disse møder er fuldt tegnet hver gang. Men da kvinderne, der deltager selv har været opsøgende, er det mere eller mindre tilfældigt, hvem der får øje på de tilbud.

Et andet tiltag er MDT (multidiciplinære tværfaglige konferencer) for kvinder, der har andre kroniske sygdomme udover diabetes. Her kan man samle specialisterne, når en kvinde har et graviditetsønske, og lægge en specialiseret plan.

”Vi oplever nogle gange, at kvinden går til hver sin behandler inden for de enkelte sygdomme, og så er det op til hende selv at være tovholder på sine forskellige sygdomme og forløb.”.

Fokus på vægttab inden graviditet

Noget andet, som kan være fordelagtigt, er vægttab inden graviditeten, hvis man samtidigt med sin diabetes er overvægtig.

”Type 2-diabetes kan være ledsaget af overvægt, og hvis man også har fokus på et vægttab inden graviditeten øges evnen til at blive gravid, og det giver en bedre basis en ukompliceret graviditet og et sundt barn. Hvis moderen er overvægtig, er der også en risiko for, at barnet bliver overvægtigt, uanset generne,” fortæller Ulla Kampmann Opstrup.

Hun er meget opmærksom på, at det er et følsomt emne.

”De her kvinder vil gøre alt for, at de får et sundt og rask barn. De har i forvejen meget dårlig samvittighed over, at de har en kronisk sygdom, der kan påvirke barnet. Så vi vil gøre alt for at støtte dem og hjælpe dem igennem forløbet både før, under og efter en graviditet. I nogle tilfælde  er motion og vægttab en mulig del af behandlingen, men det er vigtigt, at det bliver italesat på en respektfuld måde.”  

Ledelse

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Kommerciel direktør
  Benjamin Müller
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Medarbejdere

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

   

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)