Endokrinologisk Tidsskrift

 - først med nyheder om ny medicin

Kerendia anbefales mod type 2-diabetes og nyresygdom i EU

Det europæiske lægemiddelagenturs udvalg for humanmedicin (CHMP) anbefaler, at Kerendia (finerenon) godkendes som behandling af kronisk nyresygdom hos personer med type 2-diabetes. 

CHMP’s anbefaling er baseret på fase III-studiet FIDELIO-DKD, publiceret i The New England Journal of Medicine. Studiet undersøgte finerenons forebyggende effekt på nyrerelaterede- og kardiovaskulære endepunkter hos personer med kronisk nyresygdom relateret til type 2-diabetes.

I studiet indgik 5734 personer, der vilkårligt blev behandlet med enten finerenon eller placebo. Efter 2,6 år havde 17,6 procent af personer behandlet med finerenon oplevet nyresvigt, forringet nyrefunktion eller kardiovaskulære udfald. Dette tal var 21,1 procent for personer i placebo-gruppen.

Peter Rossing, professor og leder af komplikationsgruppen på Steno Diabetes Center Copenhagen, har siddet i styregruppen for studiet. Han ser med optimisme på finerenons potentiale for kroniske nyrepatienter, for hvem sygdommen risikerer at udvikle sig til nyresvigt eller tidlig død.

”Disse patienter har et kritisk behov for behandlingsmuligheder, som forsinker nyresygdommens udvikling og mindsker risikoen for kardiovaskulære uregelmæssigheder. Når finerenon godkendes, bliver det den første nonsteroide mineralokortikoid receptor antaganonist, der kan give patienter med en kronisk nyresygdom relateret til type 2-diabetes en ny terapiform til at forbedre deres nyrer,” udtaler Peter Rossing i en pressetekst på Bayer.com.

Finerenon, der markedsføres under navnet Kerendia, er en nonsteroid mineralokortikoid receptorantagonist, der indtages som enten 10mg eller 20mg tabletter, og som reducerer pro-inflammatoriske og pro-fibrotiske mediatorer.

De hyppigste bivirkninger forbundet med finerenon er hyperkaliæmi, nedsat nyrefunktion og lavt blodtryk.