Skip to main content

Endokrinologisk Tidsskrift

 - først med nyheder om ny medicin

Europæiske real world data: Kronisk nyresygdom er til stede hos hver tiende voksne

Hver tiende i Europa har kronisk nyresygdom, men kun hver tredje af dem er diagnosticeret, indikerer nyt internationalt studie lavet på real wold data fra ni europæiske lande heriblandt Norge og Sverige, plus Canada og Israel. 

Studiet med titlen, CaReMe CKD, er udgivet i tidsskriftet The Lancet Regional Health, og er et af de største studier af sin slags, der estimerer prævalensen og omkostningerne ved CKD hos over 2,4 millioner CKD-patienter fra ni lande fra Europa - Belgien, Tyskland, Holland, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz og Storbritannien plus Canada og Israel. 

Den samlede forekomst af mulig CKD var 10,0 procent blandt de 2,4 millioner (95 procent konfidensinterval 8,5-11,4; gennemsnitlig poolet alder var 75, 53 procent var kvinder, 38 procent havde diabetes, 60 procent brugte RAAS-hæmmere). 

Alligevel havde to ud af tre personer med CKD ikke en CKD-specifik diagnostisk kode, konkluderer forfatterne. 

Resultatet viste desuden, at: 

  • Blandt CKD-patienter identificeret ved laboratorieværdier var størstedelen (42 procent) i KDIGO-stadium 3A; og denne andel var ret konsistent på tværs af landene.
  • Andelen med kronisk nyreinsufficiens baseret på urinalbumin-kreatinin ratio (UACR) alene (KDIGO trin et og to) var 29 procent, med en betydelig heterogenitet mellem landene.
  • Følgerne af CKD var udbredte; 6,5 procent blev indlagt på grund af CKD eller hjertesvigt, og 6,2 procent døde årligt.
  • Omkostningerne til nyrehændelser og hjertesvigt var konsekvent højere end omkostningerne til aterosklerotiske tilfælde hos CKD-patienter i alle lande.