Endokrinologisk Tidsskrift

 - først med nyheder om ny medicin

Forandringer i kropsvægt fra barn til voksen øger risikoen for at udvikle type 2-diabetes

EASD: Ændringer i kropsvægt fra barndommen og senere i voksenalderen har en betydning for risikoen for at udvikle type 2-diabetes. Det gælder både skiftet fra undervægt i barndommen til overvægt i voksenalderen, men også fra overvægtig til undervægtig.

Det viser et nyt studie (abstract #182), som blev præsenteret på EASD-kongressen i Stockholm, Sverige ved et oralt symposium torsdag eftermiddag.

Personer, der havde en lille kropsbygning som børn, og som i voksenalderen havde en kropsvægt over gennemsnittet, havde den højeste risiko for at udvikle type 2-diabetes (HR: 4,9, 95 %CI 4,4, 5,4) af alle grupper i studiet. 

Risikoen var højere end for de grupper, hvis kropsstørrelse i barndommen var gennemsnitlig (HR: 3,6 95 %CI 3,3, 4,0) eller over gennemsnittet (HR: 3,7, 95 %CI 3,4, 4,2).

Hvorfor det forholder sig sådan, er svært er svare på, men ifølge forskerne kan forklaringen måske være, at slanke børn har en øget modtagelighed for type 2-diabetes på grund af en begrænset kapacitet til triglycerid-lagring i fedtvævet, som kan føre til metaboliske komplikationer ved vægtøgning.

Betydeligt antal skiftede kategori

Studiet fandt også, at personer, der havde en stor kropsbygning som børn og som voksne, havde en høj risiko for at udvikle type 2-diabetes. Samme øget risiko blev observeret hos personer, der som børn var gennemsnitlige i kropsstørrelse, og som voksne havde et højt BMI.  

Studiet, der er finansieret af Novo Nordisk, inkluderede 378.873 personer fra Storbritanniens Biobank, der ikke havde type 2-diabetes i voksenalderen. Forskerne klassificerede forsøgspersonerne i tre grupper værende lille, gennemsnitlig og stor kropsstørrelse baseret på selvrapporteret data ved 10 års alderen. Samme opdelingen blev foretaget ved voksenalderen, hvor kropsstørrelsen blev baseret på BMI værende lav, gennemsnitlig og høj. 

De fleste personer var af gennemsnitlig kropsbygning i både barndommen og voksenalderen. Et betydeligt antal skiftede dog kategori mellem barndommen og voksenalderen. Ved en gennemsnitlig opfølgning på 8,4 år udviklede i alt 7.042 type 2-diabetes.