Medicinudgifter udgør indre end fem procent af de samelde omkostninger ved type 2-diabetes, konstaterede Almina Kalkan fra Linköping Universitet, der i går præsenterede undersøgelsen af omkostningerne ved diabetes.

Medicin udgør kun lille del af diabetes-omkostninger

EASD 2016: Indlæggelser og ambulant behandling af type 2-diabetes er to af de væsentligste årsager til at udgifterne til diabetes er steget markant.

Det viser en ny stor, svensk undersøgelse fra Uppsala Universitet og Karolinska Institutet, hvor forskere har forsøgt at identificere udviklingen i omkostningerne ved type 2 diabetes fra 2006 til 2014. Undersøgelsen er netop præsenteret på europæiske diabeteskongres EASD 2016 (Abstract 68).

Udgifterne til diabetes er eksploderet i det seneste årti i takt med at type 2 diabetes er blevet mere og mere udbredt, men hvordan det har påvirket samfundsudgifterne til sygdommen er mindre velbeskrevet.

De svenske forskere har derfor gennem den nationale medicindatabase identificeret alle svenskere, der i perioden har fået udskrevet blodsukkersænkende medicin.

Årlig hospitalsindlæggelser, udskrivelser og ambulante hospitalsbesøg blev udtrukket i Landspatientregisteret ved hjælp ICD- og DRG-koder.

Resultaterne viste, at antallet af patienter i glukosesænkende behandling var steget fra 206.183 i 2006 til 366.492 i 2014.

Patienternes gennemsnitsalder i 2014 var 67 år, og 43 procent var kvinder.

De samlede omkostninger for alle type 2 diabetes-patienter i Sverige var fordoblet i perioden, fra 608 millioner euro i 2006 til 1,279 milliarder euro i 2014, primært fordi der var kommet flere patienter.

Men omkostningerne per patient var også steget 18 procent fra 2.947 euro i 2006 til 3.490 euro i 2014.

Den vigtigste drivkraft i pris pr patient var de væsentligt forøgede udgifter til hospitalsbehandling; fra 77 procent af de samlede omkostninger i 2006 til 85 procent i 2014.

De øvrige omkostninger skyldtes medicinudgifterne, hvor omkostninger til antidiabetika (A10) tegnede sig for 6 procent af de samlede omkostninger i hele observationsperioden.

Fordelingen i omkostningerne var den samme per patient. Antallet af diabetes-2-relaterede hospitalsindlæggelser steg fra 45.559 i 2006 til 78.245 i 2014.

Andelen af patienter, der blev indlagt på hospital var 22 procent i 2006, mod kun 21 procent i 2014. Men længden af hospitalsindlæggelserne faldt i perioden fra et årligt gennemsnit på 13,3 dage per patient i 2006 til 11,6 dage per patient i 2014.

I samme periode steg omkostningerne til behandling af de mest almindelige co-morbiditeter (dvs. hjertesvigt, brystsmerter, myokardieinfarkt og cerebralinfarkt). Ambulant behandling steg også i perioden fra 105.653 hospitalsbesøg i 2006 til 209.417 besøg i 2014, hvilket svarer til at 51 procent af diabetes 2-patienter i 2006 fik ambulant behandling, mens tallet i 2014 var 57 procent.

Forskerne konkluderer, at antidiabetika stadig kun udgør en lille andel af de samlede omkostninger til type 2 diabetes-patienter i Sverige, selv om de samlede omkostninger er steget betydeligt i perioden 2006-2014.

De øgede omkostninger skyldes hovedsageligt indlæggelser og ambulant behandling. Antidiabetika udgjorde kun en lille del af de samlede omkostninger, og denne del har været stabil i de seneste år.

Selv om udgifterne til diabetesbehandling hos praktiserende læger ikke indgik i undersøgelsen præsenterede Almina Kalkan på konferencen resultatet af tidligere undersøgelser, der viser at almen praksis står for en tredjedel af diabetesomkostningerne. Ved at inkludere disse udgifter samt tab af erhvervsevne blev udgifterne til medicin procentuelt endnu mindre nemlig kun fire procent.

EASD2016

Ledelse

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Kommerciel direktør
  Benjamin Müller
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Medarbejdere

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

   

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)