Endokrinologisk Tidsskrift

 - først med nyheder om ny medicin


Empagliflozin i kombi med linagliptin forbedrer blodsukker mere

EASD 2016: Piller, der kombinerer SGLT-2 hæmmeren empagliflozin og DPP4-hæmmeren linagliptin, er markant mere effektive til at kontrollere blodsukker og vægt end linagliptin alene.

Det viste en ny Boehringer-undersøgelse torsdag på den europæiske diabetes-konference, EASD, i München, Tyskland (Abstrakt 182).

Patienter med et HbA1c mellem 8.0 og 10.5 procent blev efter en periode på 16 uger, hvor de alene fik linagliptin (5mg) og metformin, delt tilfældigt op i tre grupper, der enten fik en kombinationspille med linagliptine og enten empagliflozin (10mg), empagliflozin (25mg) eller placebo i 24 uger.

Kun 333 deltagere, der efter de første 16 uger, havde et HbA1c på mellem 7.0 og 10.5 procent, deltog i det efterfølgende 24 ugers forsøg.

Endepunkter for undersøgelsen omfattede HbA1c-ændringer i forhold til opdelingstidspunktet (primært endepunkt), fastende plasma glucose (FPG) og vægt (vigtige sekundære endepunkter) efter de 24 ugers dobbeltblindede behandling.

Resultater viste, at empagliflozin - både 10 mg og 25 mg - signifikant reducerede HbA1c, FPG og vægt sammenlignet med placebo som tillæg til linagliptin og metformin. En større andel af patienterne nåede et HbA1c på under 7 procent i uge 24.

37 procent af deltagere, der fik 10 mg empagliflozin og 32,7 procent, der fik 25mg, nåede et HbA1c på under 7 procent, mens det kun gjaldt 17 procent af patienterne, der fik linagliptin og placebo.

De 5 mg linagliptin reducerede i gennemsnit HbA1c med 1,16 procent.

EASD2016