Skip to main content

Endokrinologisk Tidsskrift

 - først med nyheder om ny medicin

Liraglutid reducerer diabetespatienters nyreproblemer

EASD 2016: GLP-1-analogen liraglutid reducerer visse mikrovaskulære problemer - især nyreproblemer.

Det viser nye tal fra det store LEADER-studie, der i går blev præsenteret på en session på den europæiske diabetes-konference, EASD, i München.

Sessionen understregede nogle af de resultater, der for et par måneder siden også blev præsenteret på den amerikanske diabetes-konference, ADA.

Men på ADA var det især de makrovaskulære fordele ved liraglutid (i bl.a. Victoza fra Novo Nordisk), der blev fremhævet, og de blev gentaget i går i München. LEADER-studiet viser, at liraglutid medfører en MACE-reduktion i risikoen for hjertekar-problemer på 13 procent, der især er resultatet af en reduceret risiko for hjertekar-død på 22 procent.

Men disse makrovaskulære resultater bliver også fulgt op af mikrovaskulære fordele ved liraglutid, viste en præsentation, som dr. Johannes Mann fra Friedrich Alexander Universitet i Erlangen stod for.

LEADER-studiet er et fase 3 forsøg, hvor liraglutid er matchet mod placebo hos hhv. 4.468 og 4.672 patienter med tidligere hjertekar-problemer, men moderat risiko for nyreproblemer.

I sammenligningen af patienternes mikrovaskulære problemer har forskerne især interesseret sig for øjen- og nyreproblemer.

Men over en 54 måneders periode har der ikke vist sig nævneværdige forskelle på øjenproblemer - i hvert fald ikke statistisk signifikante.

Til gengæld er antallet af nyreproblemer markant mindre for patienter, der fik liraglutid i forhold til placebo.

Mens 268 patienter i liraglutid-gruppen (5,7 procent) fik nyreproblemer var der i placebo-gruppen 337 patienter (7,2 procent), svarende til en 22 procent reduktion ved brug af liraglutid.

Generelt fik ialt 355 af patienterne (7,6 procent) i liraglutid-gruppen mikrovaskulære problemer, mens 416 af patienterne (8,9 procent) i placebo-gruppen fik problemer.

Resultaterne skyldes især, at risikoen for makroalbuminuria i liraglutid-gruppen var 26 procent mindre end i placebo-gruppen, men også, at urin albumin-kreatinin var 19 procent lavere.

EASD2016