Skip to main content

Endokrinologisk Tidsskrift

 - først med nyheder om ny medicin

Større vægtstigninger øger diabetesudgifter

Hvis patienter med type 2-diabetes undgår vægtstigninger, reducerer det udgifterne til behandling og pleje.

Det viser en ny økonomisk analyse i USA, hvor forskere fra Kaiser Permanente Center for Sundhedsforskning i Portland, Oregon, har undersøgt sammenhængen mellem vægt hos 8.154 diabetespatienter og behandlingsomkostninger.

Forskerne så på patienternes vægt i 2010 og igen fire år efter i 2013 og sammenlignede med udgifterne til behandling. Resultaterne viste, at uanset deltagerne HbA1c-tal, så medførte en forskel i vægten på maksimalt fem procent en reduktion i omkostninger på $400. Til gengæld medførte en vægtstigning på over fem procent i forhold til 2010 en merudgift på $1.473 hos patienter, der havde et HbA1c-tal på over syv, mens patienter med en stigning i vægten på over fem procent, der havde et HbA1c-tal på under syv, kun medførte merudgifter på $387.

"Patienter, der holdt vægten på fem procent i forhold til baseline, havde omkostninger, der var fem procent lavere end baseline," skriver forfatterne, der har fået deres undersøgelse offentliggjort i Diabetes Care.

 "Undgåelse af vægtøgning kan reducere omkostningerne på længere sigt."