Skip to main content

Endokrinologisk Tidsskrift

 - først med nyheder om ny medicin

Bypass kan sikre diabetes-patienter et længere liv uden hjertesvigt

Diabetes-patienter kan reducere deres risiko for hjertesvigt og leve betydeligt længere med en bypassoperation eller ballonudvidelse.

Det viser et nyt stort svensk registerstudie fra Karolinska Institutet, hvor forskere har undersøgt 35.000 patienter, der havde fået konstateret hjertesvigt. Omkring en fjerdedel af patienterne havde type-2 diabetes.

For mennesker med type 2-diabetes er hjertesvigt en almindelig tilstand, der har vist sig mere alvorlig end det er for mennesker uden diabetes. Ofte, men ikke altid, skyldes hjertesvigt koronararteriesygdom (CAD).

For at forbedre blodtilførsel til hjertemusklen, kan personer med CAD få enten en bypass operation eller en ballonudvidelse. Ifølge undersøgelsen er groft sagt hver anden person med type 2-diabetes og samtidig CAD behandlet ved hjælp af et af disse indgreb.

Den langsigtede effekt af disse operationer var tidligere usikker, men ved at studere registerdata fra de over 35.000 patienter med hjertesvigt fandt forskerne, at risikoen for død otte år efter udviklingen af hjertesvigt, var meget højere, hvis patienten også havde type 2-diabetes - og dem, der også havde CAD havde den værste prognose.

Undersøgelsen viser imidlertid også, at prognosen for langtidsoverlevelse var bedre for de patienter, som havde fået en operation før de udviklede hjertesvigt, hvilket holdt stik selv efter at have taget højde for faktorer som alder eller andre sygdomme, som kan have påvirket beslutningen om at give patienterne en bypass eller ballonudvidelse.

"Vores undersøgelse viser, at kirurgisk revasculisering af kranspulsåren kan forbedre prognosen meget," siger Isabelle Johansson fra Karolinska, der har fået undersøgelsen offentliggjort i tidsskriftet The Journal of American College of Cardiology.

"Man bør tage en beslutning om dette er noget man straks bør udføre på alle patienter med kombineret type 2-diabetes og hjertesvigt."

Undersøgelsen viser også, at over 90 procent af patienter med type 2 diabetes har en eller flere andre forstadier til hjertesvigt, som højt blodtryk, KOL eller atrieflimren, sygdomme, hvor der er effektive behandlinger som kan forbedre chancerne for en længere overlevelse.

"Der bør lægges større fokus på forebyggelse af hjertesvigt hos patienter med type 2-diabetes," mener Johansson.

Da resultaterne er baseret på et observationsstudie, hvor de to indgreb ikke var tilfældigt fordelt, medfører det en vis usikkerhed i forhold til, hvornår indgrebet blev udført i relation til sygdomsdebut. Så resultaterne bør derfor tolkes med en vis forsigtighed og bekræftes i fremtidige randomiserede studier, understreger forskerne.