Hvorfor må vaccinerne koste mens diabetes-patienter må nøjes

Endokrinologisk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Den klassiske diabetesbehandling er udfordret

Der bliver mere og mere fokus på aggressiv medicinsk behandling til type 2-diabetespatienter. Et behandlingskoncept med intensiv behandling fra start viser meget interessante resultater, mener professor Jørgen Rungby.         

I stedet for den trinvise type 2-diabetesbehandling, som generelt anbefales, viser kliniske undersøgelser, at intensiv behandling fra diagnosetidspunktet kan genstarte patientens egen insulinproduktion inden for få uger. I de kliniske undersøgelser, som hovedsageligt stammer fra Asien, blev mere end 50 procent af patienterne uafhængige af medicin i mere end et år. Og jo mere aggressiv behandlingen var, desto længere viste den medicinfrie pause at være.

“Derudover ved vi fra tidligere undersøgelser, at en intensiv behandling af nyligt diagnosticerede patienter medfører færre komplikationer og længere levetid end en mindre intensiv behandling,” siger Jørgen Rungby, overlæge på Center for Diabetesforskning, Gentofte Universitetshospital.

“Det gør naturligvis konceptet meget interessant. Derfor kan man godt gentænke eller genoverveje den trinvise, klassiske diabetesbehandling med step 1, 2 og 3 og tænke mere aggressivt fra start,” tilføjer han og henviser til den vanlige medicinske type 2-diabetesbehandling, hvor man som læge går efter at behandle, ser tiden an i nogle måneder og supplerer op, til man finder et passende niveau.

“Men det viser sig, at man godt kan bytte rundt på fordelingen - altså at man godt kan være mere aggressiv fra start og mere tilbagelænet længere hen i forløbet, hvor også risikoen for bivirkninger til behandlingen stiger,” tilføjer han.

Nye præparater taler for aggressiv behandling

Der er dog ifølge Jørgen Rungby en lang række argumenter for, at den meget agressive behandling fra start ikke er en del af det vanlige behandlingsprogram, og at vi derfor stadig kører efter det trinvise behandlingsprincip.

“Som udgangspunkt vil man som behandler gerne give så lidt medicin som overhovedet muligt. Patienter har ofte det samme ønske. Det handler blandt andet om bivirkninger og så det meget sunde princip om at vente og se, om behandlingen overhovedet virker,” siger han og understreger, at det hårde argument for at fortsætte med den klassiske trinvise behandling er, at den rent faktisk hjælper og er basis for de fleste af de positive langtidsresultater, vi kender i dag.

“De behandlingsprincipper, vi bruger nu, medfører jo faktisk, at patienterne har færre komplikationer, de dør senere og i langt mindre grad end type 2-diabetespatienter gjorde for bare 10-15 år siden. Så det er jo overvejende godt,” siger han og tilføjer:

“Selvom den klassiske behandling måske ikke er så effektiv, som de aggressive metoder - så har den en effekt. Spørgsmålet er så bare, om vi kunne gøre det endnu bedre.”

Årsagen til at den aggressive startbehandling alligevel er blevet et interessant emne netop nu skyldes, at præparaterne bliver bedre og bedre.

“Vi har nogle langt mere potente og mindre bivirkningsfyldte præparater nu end før. Det gør, at den her nye aggressive behandlingsmodel til et meget interessant koncept,” siger Jørgen Rungby.

Sygeplejersker får styrket uddannelsen i psykiatri

Et stigende pres på psykiatrien får nu Sundhedsstyrelsen til at styrke specialsygeplejerskernes kliniske uddannelsesforløb med et halvt år. Samtidig får børne-/ungdomspsykiatrien en større plads i uddannelsen.

Tirzepatid imponerer mod højt langtidsblodsukker og overvægt

Tirzepatid reducerer i højere grad langtidsblodsukker og giver et større vægttab end insulin glargin hos overvægtige med type 2-diabetes, som er i risiko for hjertekar-komplikationer, viser det store head-to-head studie SURPASS-4.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo