Skip to main content

Endokrinologisk Tidsskrift

 - først med nyheder om ny medicin

ChatGPT kan ikke matche diabeteslæger i kliniske spørgsmål om diabetes - endnu

Hvis man stiller den kunstige intelligens ChatGPT generelle spørgsmål om diabetes, så svarer den i øjeblikket ikke helt så godt som en diabetesekspert ville have gjort, viser et nyt dansk studie. Men det er ikke langt fra.

Det nye studie fra Steno Diabetes Center Aarhus (SDCA) er publiceret i tidsskriftet PLOS ONE og involverer ansatte fra SDCA.

Tilbage i januar 2023 bad forfatterne til studiet ansatte på Steno Diabetes Center Aarhus om at være med i en undersøgelse, hvor de skulle prøve at afsløre kunstig intelligens. De blev præsenteret for to forskellige svar til 10 spørgsmål om diabetes. Den ene række svar var hentet fra informationssider om diabetes, som der står sundhedsprofessionelle bag. Den anden række svar var genereret af ChatGPT.

Hvis svarene havde været lige gode, havde forskerne forventet, at halvdelen af deltagerne kunne finde frem til svarene fra ChatGPT. Men resultaterne viste, at 60 procent af deltagerne fandt frem til svarene fra ChatGPT. Og hvis deltagerne før havde prøvet at bruge ChatGPT, kunne 67 procent afsløre svarene baseret på kunstig intelligens.

Adam Hulman

”Det var den sproglige forskel på de to typer af svar, der var afgørende for, om deltagerne kunne identificere svarene fra ChatGPT. Men ChatGPT svarede også forkert på to af spørgsmålene,” siger Adam Hulman i en nyhed fra SDCA. Han er senior data scientist og leder af en forskningsgruppe for kunstig intelligens på Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus Universitetshospital.

”Jeg tror ikke, at ChatGPT i sig selv vil kunne bruges i klinikken som et klinisk beslutningsstøtteværktøj til personer med diabetes. Så langt er udviklingen ikke kommet, og det er heller ikke formålet med ChatGPT. Men teknologien kan være en øjenåbner for patienter, så de kan opleve hvilke muligheder, der kan være ved at bruge kunstig intelligens.”

Brugerne skal med i udviklingen

Adam Hulman og hans forskergruppe på Steno Diabetes Center Aarhus fokuserer netop i deres arbejde med kunstig intelligens på, at brugerne skal være en del af udviklingsprocessen i et tværfagligt samarbejde med sundhedspersonalet og datalogerne.

”Der er i øjeblikket meget hype omkring kunstig intelligens. Det forstår jeg godt, fordi den teknologiske udvikling er meget hurtig. Men man skal samtidig være meget opmærksom på, at man kun kan lykkes med at implementere kunstig intelligens hos brugerne – i vores tilfælde personer med diabetes – hvis man helt fra starten får dem til at acceptere teknologien og tager dem med som en del af udviklingsprocessen,” siger Adam Hulman.