Skip to main content

Endokrinologisk Tidsskrift

 - først med nyheder om ny medicin


"Med den forhåndenværende analyse kan vi bidrage til udviklingen af en række mulige behandlingsteknikker, som måske i fremtiden kan blokere nogle af de proteiner, som vi har fundet i vores analyse, og som er forbundet med udviklingen af DME,” siger Lasse Chehofski.

Dansk-japansk studie tilføjer ny viden om udviklingen af diabetisk makulært ødem

Proinflammatoriske proteiner i kammervæsken viser sammenhæng mellem best corrected visual acuity (BCVA) og sværhedsgraden af diabetisk makulært ødem (DME) hos en kohorte af japanske patienter.

Proteinanalysen kan give en øget forståelse af de forandringer, der sker i øjet ved DME, mener studiets danske førsteforfatter Lasse Cehofski fra Odense Universitetshospital.

Translationelle studier – som det aktuelle – kan også bidrage til at udvikle biomarkører, der kan blive terapeutiske targets i den fremtidige behandling af patienter med diabetisk retinopati, vurderer forskerne bag studiet, der lige er blevet præsenteret på EURETINA 2023 i Amsterdam.

”Nogle patienter med DME responderer ikke på anti-VEGF-behandling, og det kan ofte være patienter, der stadig er i den erhvervsdygtige alder: De døjer med nedsat syn og mister eksempelvis muligheden for at køre i bil. Med den forhåndenværende analyse kan vi bidrage til udviklingen af en række mulige behandlingsteknikker, som måske i fremtiden kan blokere nogle af de proteiner, som vi har fundet i vores analyse, og som er forbundet med udviklingen af DME,” siger Lasse Chehofski, speciallæge i oftalmologi på Øjenafdeling E ved Odense Universitetshospital. 

”Der er altså perspektivet, som går på egentlig ny medicin. Derudover kan denne type analyse måske i fremtiden give klinikere øget viden om en gruppe patienter, der ikke skal have anti-VEGF behandling, men i stedet vil have mere gavn af eksempelvis binyrebarkhormon.”

101 proteiner med anderledes udtryk

13 behandlingsnaive patienter og 11 alderssvarende kontrolpersoner var inkluderet i studiet. Deres BCVA blev målt via logMAR og sværhedsgraden af deres diabetiske øjensygdom blev anført som central subfield thickness (CST) med OCT-scanning.

Blandt patienterne i studiet, der havde klinisk signifikant DME, blev der identificeret 101 proteiner med et anderledes udtryk end normalt i kammervæsken. Adskillige af disse proteiner var involveret i komplementaktivering, koagulation, regulering af blodsukker, VEGF-signalering og HIF-signalering, og de var udtrykt i signifikant grad hos patienterne. Samtidig var proteiner forbundet med basal membrancelleintegritet nedreguleret hos patienterne med DME, fremgår det af studiet.

Der blev observeret en signifikant korrelation mellem BCVA og CST for proteiner relateret til monocyt-rekruttering, komplementaktivering og koagulation. Proteiner involveret i opretholdelse af blod-retina barrieren var nedreguleret hos DME-patienterne og korrelerede negativt med sværhedsgraden af DME.