Skip to main content

Endokrinologisk Tidsskrift

 - først med nyheder om ny medicin

Kontinuerlig glukoseovervågning reducerer HbA1c og hospitalsindlæggelser ved type 2-diabetes

Voksne med type 2-diabetes i Sverige, der bruger intermitterende kontinuerlig glukoseovervågning (isCGM), oplever signifikant lavere HbA1c-niveauer og færre hospitalsindlæggelser sammenlignet med dem, som kun bruger blodglukosemåling (BGM). 

Det viser resultaterne fra et retrospektivt kontrolleret studie, der blev præsenteret på EASD 2023 tidligere i oktober (abstract #821).

Studiet analyserede data fra det svenske nationale diabetesregister, det svenske ordinerede lægemiddelregister og det svenske nationale patientregister for hospitalsindlæggelser. 

Ifølge de svenske registerdata, indsamlet efter 30. juni 2017 og frem, var der 2.876 voksne med type 2-diabetes, der fik insulin flere gange om dagen (T2D-MDI), og 2.292 voksne med T2D, som fik blodsukkersænkende medicin (T2D-B). Begge grupper startede med isCGM i perioden.

De mere end 5.000 personer blev matchet med henholdsvis 33.584 og 43.424 kontrolpatienter.

Resultaterne viste, at:

  • isCGM-brugere i T2D-MDI-kohorten havde en baselinejusteret ændring i gennemsnitlig HbA1c på -0,34 procentpoint (-3,7 mmol/mol) ved 6 måneder, som blev opretholdt ved 24 måneder.
  • T2D-B-kohorten opnåede en ændring i HbA1c ved 6 måneder -0,32 procentpoint (-3,5 mmol/mol), således også opretholdt ved 24 måneder.
  • Sammenlignet med BGM-kontroller havde isCGM-brugere i T2D-MDI-kohorten en signifikant lavere relativ risiko (RR) for indlæggelse på grund af alvorlig hypoglykæmi (RR=0,51 [0,27 - 0,95]; p=0,034) eller indlæggelse af enhver årsag ikke begrænset til hypoglykæmi (RR=0,84 [0,77 - 0,90], p<0.001).
  • T2D-B-kohorten havde en lavere risiko for indlæggelse af enhver årsag (RR=0,76 [0,69 – 0,84]; p<0.001).