Skip to main content

Endokrinologisk Tidsskrift

 - først med nyheder om ny medicin


"Jeg er meget optaget af både at lykkes med behandlingen på sygehusene og samtidig løse den udfordring, det kan være, at spille godt sammen med almen praksis og de kommunale tilbud," siger Andreas Rudkjøbing.

Tidligere lægeformand ny direktør for Steno Diabetes Center Sjælland

Den tidligere direktør for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing, er fra 1. december ny direktør for Steno Diabetes Center Sjælland.

Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Andreas Rudkjøbing aflyser Lise Tarnow, som er gået på pension.

Andreas Rudkjøbing er 42 år, speciallæge i samfundsmedicin og kommer fra en stilling som overlæge i Sundhedsstyrelsens Enhed for Sygehusplanlægning. Frem til midten af 2020 var han formand for Lægeforeningen. Dette hverv blev han valgt til som 34-årig i 2015, men han valgte at stoppe godt et år før tid for at færdiggøre sin uddannelse til speciallæge i samfundsmedicin.

Koncerndirektør Jesper Gyllenborg lægger vægt på, at Andreas Rudkjøbing kommer med en stor portion erfaring, som vil gavne hele Region Sjælland:

"Andreas har allerede stor erfaring med at gå forrest og lede. Han har haft flere tunge poster på politisk højt niveau og er en drivkraftig mand, der ikke kommer sovende til tingene. Og så er Andreas en rar og omsorgsfuld leder, der er dygtig til at kommunikere, skabe engagement og få folk med," siger Jesper Gyllenborg.

Selv kalder Andreas Rudkjøbing det nye job for en drømmestilling.

"Det her er en drømmestilling, så jeg glæder mig meget. Centeret har et stærkt fokus både på udvikling af fremtidens behandlingstilbud, forskning og på samarbejde med de øvrige sektorer, som er vildt spændende områder. Jeg er meget optaget af både at lykkes med behandlingen på sygehusene og samtidig løse den udfordring, det kan være, at spille godt sammen med almen praksis og de kommunale tilbud," siger Andreas Rudkjøbing i pressemeddelelsen.

Den tidligere direktør Lise Tarnow, som selv bor i regionen, i Præstø, var den første direktør i centeret og har skabt et center, som skulle udvikle sig decentralt – med opfindsomme og praktiske løsninger tæt på patienterne. Derfor blev det også naturligt, at Lise Tarnows center reelt blev optaget af reparere på uligheden mellem patienter med forskellige diagnoser og med forskellige adresser i regionen. 

Den model lægger Andreas Rudkjøbing særligt vægt på.

"Noget jeg synes er særligt spændende ved Steno Sjælland er, at det er et decentralt center. Det giver en enorm styrke for de aktiviteter, der skal ud at leve i hele regionen, at vi allerede er tæt forankrede i den kliniske dagligdag. Derudover har social ulighed optaget mig meget. Der ligger et stærkt mandat både hos SDCS (Steno Diabetes Center Sjælland, red.) og Region Sjælland til at nå alle patienter – også dem med større behov – og det bliver fedt at få lov at arbejde med disse dagsordener," siger Andreas Rudkjøbing.

Andreas Rudkjøbing har mange års erfaring med ledelse inden for store politisk styrede organisationer og har også tænkt sig at bringe dette med sig i arbejdet i Steno Diabetes Center Sjælland:

"Jeg har en god forståelse for den overordnede sammenhæng i vores sundhedsvæsen og for, hvordan diabetesområdet kan og skal placere sig i en større kontekst. Det er en spændende tid at træde ind i Region Sjælland, som er i gang med store organisatoriske ændringer," siger han.

Privat er Andreas gift med Pernilla Höiby. Sammen har de fire børn i alderen 7-14 år og bor i Malmø. Derfor kommer der til at blive en del tid, som tilbringes i bil.

"Jeg kan heldigvis lide at køre i bil, og jeg ser frem til at komme ud på de sjællandske landeveje og møde folk, der hvor de har deres daglige gang. Jeg kommer til at gå lyttende og nysgerrigt til arbejdet i centeret, så vi sammen kan sætte den fortsatte retning," siger han.