Skip to main content

Endokrinologisk Tidsskrift

 - først med nyheder om ny medicin


"Vi har flere patienter med diabetes og flere af disse er multisyge, så borgerne i vores område er overordnet mere syge end landsgennemsnittet. Også derfor ryger vi hurtigt videre fra førstevalget metformin til andre muligheder for diabetesbehandling," siger Hans Christian Kjeldsen, der her på billedet ses til højre.

Kendt lægehus i Grenå udskriver mest Ozempic i Region Midtjylland

Lægefællesskabet i Grenå er det lægehus i Region Midtjylland, der udskriver mest Ozempic (semaglutid) i perioden november 2022 til november 2023. Det viser en aktindsigt, som Medicinsk Tidsskrift har fået fra regionen. 

Lægehuset har derfor modtaget et af de breve, som i efteråret blev sendt fra alle regioner til hundredvis af landets lægehuse for at dæmme op for brugen af den dyre GLP-1-hæmmer til borgere med type 2- diabetes.

Hans Christian Kjeldsen er en af Lægefællesskabets fast tilknyttede læger.

“Vores førsteplads, tror jeg, skyldes blandt andet klinikkens størrelse,” forklarer Hans Christian Kjeldsen. Han er blevet forelagt listen over dem, der udskriver mest Ozempic i sin region, der har udsendt breve til 242 ydernumre i oktober måned. 

”Vi har 9.000 borgere, og noget tilsvarende gør sig gældende med mange andre store klinikker, der ligesom os udskriver meget Ozempic i regionen, eksempelvis klinikker i Skødstrup og Hedensted. Derudover er flere af de andre klinikker, der scorer højt på listen, ligesom vores også udkantsklinikker. Vi har flere patienter med diabetes og flere af disse er multisyge, så borgerne i vores område er overordnet mere syge end landsgennemsnittet. Også derfor ryger vi hurtigt videre fra førstevalget metformin til andre muligheder for diabetesbehandling."

Han tilføjer:

”Man kan også vende den om og sige, at vores brug af Ozempic er et udtryk for, at vi følger vores patienter tæt og giver dem relevant supplerende behandling ud fra de gældende rent faglige retningslinjer, hvor SGLT-2-hæmmere og GLP-1’erne forsat er ligestillede.”

Et nyt miks af faglighed og økonomi

Hans Christian Kjeldsen fandt det som ”rettidig omhu,” da regionen som nævnt omkring november måned udsendte et brev til blandt andre Lægefællesskabet om brugen af Ozempic, der koster regionerne dyrt. Udgifterne til tilskud til Ozempic løber op i 1,4 milliarder kroner i 2023, hvilket er en fordobling i forhold til 2022.

Grundet den store udgift for den regionale økonomi finder Grenå-lægen det i orden, at Region Midtjylland har udsendt en vejledning, der som noget nyt forholder sig til faglige overvejelser og økonomi på en og samme tid som supplement til de rent faglige retningslinjer, hvor SGLT-2-hæmmere og GLP-1’erne i de fleste tilfælde er ligeværdige. ”At vi på den måde bliver bedt om at foretage en økonomisk prioritering udover den rent faglige er vi helt åbne overfor,” siger Hans Christian Kjeldsen.

Lægefællesskabet fik ifølge Hans Christian Kjeldsen også en liste over ti patienter, der indenfor det sidste år havde fået udskrevet Ozempic uden forudgående at have fået metfomin. ”Ved gennemgang kunne vi se, at halvdelen var udskrevet fra privatklinikker, mens resten enten havde bivirkninger eller ikke kunne få metformin grundet nyrefunktionen,” fortæller han.

Novo Nordisk-præparatet er kendt af mange af patienterne også i Grenå.

”Mine patienter er meget velorienterede, og jeg oplevede efterspørgsel for Ozempic blandt ikke-diabetikere, også før Wegovy (højdosis semaglutid til behandling for overvægt, red.) kom på markedet. Og når jeg fortæller nogle af patienterne, at de ikke er kandidater, svarer de blot, at de i så fald blot vil tage deres henvendelse videre til en privat lægeklinik som eksempelvis hejdoktor.dk”. 

Medicinsk Tidsskrift: Vil I revurdere jeres ordinationsmønster, som regionen lægger op til?

”Vi har læst brevet og forholder os til det. Og opfordringen kommer til at spille ind, når vi laver årsstatus med vores borgere med diabetes. Det er en ny situation, hvad økonomien angår, som vi må tage højde for. Men når vi snakker medicinændringer, skal vi også tage højde for, at det har omkostninger for nogle patienter. For nonkompliante patienter er det eksempelvis at foretrække, at et præparat skal tages ugentligt frem for dagligt, ligesom der vil være en risiko for at en velreguleret patient bliver dårligere reguleret ved et skift. En omlægning er også forbundet med flere lægekontakter, som også bliver en regional udgift. Men når det er sagt, så jo, vi vil tage hensynet til økonomien med i vores videre arbejde med vores diabetikere.”

Overgår sandsynligvis til individuelt tilskud

GLP-1 og SGLT2 er (når patienten ikke er hjerte- eller nyresyg) vurderet som ligeværdige andenlinjebehandlinger i DSAM’s retningslinjer lavet sammen med Dansk Endokrinologisk Selskab. Praktiserend læge Bolette Friderichsen slog som formand for DSAM også i august 2023 et slag for, at flere patienter kan overgå til mere tilgængelige og billige SGLT2-hæmmere som canagliflozin, dapagliflozin og empagliflozin. Hensigten med hendes opråb var, at det generelle klausulerede tilskud ikke skulle blive ændret til et krav om at søge individuelt tilskud. En fremtid med krav om individuelle tilskud er dog mere og mere overhængende for patienterne og praktiserende læger, efter at Medicintilskudsnævnet  har fastholdt deres anbefaling om individuelt tilskud overfor Lægemiddelstyrelsen, trods indsigelser fra PLO og en række faglige selskaber. 

En opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen viste denne sommer, at knap 32.000 personer i 2022 blev sat i behandling med en GLP-1-hæmmer, der er godkendt til type 2-diabetes. Heraf havde omtrent 25.000 (77 procent) fået offentligt tilskud til behandlingen. Af de personer, som fik tilskud, havde mere end 6.000 (25 procent) aldrig modtaget nogen former for diabetesmedicin tidligere.