Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

Endokrinologisk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Metformin kan forværre pludseligt lavt blodtryk

Metformin kan gøre det sværere at komme sig over svimmelheden efter et pludseligt lavt blodtryk kaldet ortostatisk hypotension.

Det viser en ny dansk undersøgelse fra bl.a. Steno Diabetes Center, hvor forskerne i et understudie til CIMT-forsøget ville finde ud af hvordan metformin i kombination med insulinbehandling påvirker kardiovaskulær autonom neuropati (CAN) og diabetisk perifer neuropati (DPN).

I alt 412 patienter med type 2-diabetes blev randomiseret til i 18 måneder at få et gram metformin eller placebo to gange dagligt i tillæg til et insulinanalogt regime.

Resultaterne var baseret på autonom funktion: ændringer i hjertefrekvensen under dyb vejrtrækning (slag-for-slag), ortostatisk blodtryk (BP) (30, 90 og 180 sekunder efter man havde rejst sig) og test af vibrationsdetektion som en markør af perifer nervefunktion.

15 procent af alle patienter havde ortostatisk hypotension ved baseline. 

Hos deltagerne, der fik metformin, faldt det systoliske blodtryk yderligere med 3,1 mmHg (95% CI 0,5; 5,7, p = 0,02) og det diastolisk blodtryk yderligere med 1,2 mmHg (95% CI -0,1; 2,4, p = 0,06) 30 sekunder efter at de havde rejst sig. 

Desuden faldt beat-to-beat målinger ubetydeligt i metformingruppen med 1,1 slag i minuttet (CI -2,4; 0,1, p = 0,07), men ellers var ingen andre forskelle på grupperne.

"Vores resultater kunne indikere, at metformin kan påvirke ortostatisk blodtryksfald. Disse negative ændringer kan måske påvirkes af ændringer i den autonome funktion eftersom metformin forårsagede en tendens til et fald i slag-for-slag målinger ved follow-up. Det er muligt, at en langvarig behandling med metformin kan forværre de patologiske forandringer, vi præsenterer her," skriver forskerne, der præsenterede deres undersøgelse på DES2017 i Esbjerg  fredag-lørdag.

Nyt Lilly-præparat ligner en kur mod type 2-diabetes

En ugentlig behandling med en høj dosis af tirzepatid (15 mg) giver et stort vægttab og normaliserer langtidsblodsukkeret hos en stor del af overvægtige med type 2-diabetes efter bare 40 og 52 uger, viser resultater fra to fase III-studier. 

Professor: OECD overdriver diabetes i Danmark

Over otte procent af den voksne danske befolkning har nu en diabetesdiagnose, ifølge en ny rapport fra OECD. Hermed har Danmark indtaget en femteplads i Europa i forhold til andelen af befolkningen med diabetes. Heldigvis skyder OECD’s rapport langt over mål, vurderer danske forskere.

DES: Sensorbaseret glukosemåling bør tilbydes flere

Alle med type 1- og type 2-diabetes, der tager insulin flere gange dagligt og behandles på sygehus, bør få sensorbaseret glukosemåling, melder Dansk Endokrinologisk Selskab.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo