Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Liraglutid forringer formentlig ikke knoglerne

EASD 2017: Kvinder med tidligere svangerskabsdiabetes, der får liraglutid mod overvægt, ser ikke ud til at få svagere knogler.

Det viste den ene af to studier fra Gentofte Hospital om knogleomsætningen ved brug af liraglutid (Saxenda fra Novo).

Liraglutid fremkalder vægttab, der ofte er forbundet med tab af knoglemasse, men tilsyneladende påvirkes knogleomsætningen ikke - i hvert fald ikke i denne gruppe.

Det kunne Louise Vedtofte fra Diabetologisk Forskningsenhed, Gentofte Hospital, fremlægge i en præsentation på EASD 2017 i Lissabon.

I undersøgelsen medvirkede 102 kvinder (gennemsnitligt 38 år og BMI på 32) med tidligere svangerskabsdiabetes, der randomiseret og blindet fik enten placebo eller liraglutid 1,8 mg en gang dagligt i et år.

Deltagerne gennemgik en fire-timers 75-g OGTT ved baseline og efter et år.

Forskerne målte knoglemineraltæthed i hele kroppen (BMD) samt knoglemineralindhold (BMC), knogleresorptionsmarkør C-terminalt telopeptid af type 1 collagen (CTX) og knogledannelsesmarkør-procollagen type-1-aminoterminalt propeptid (P1NP).

I løbet af undersøgelsen trak ti kvinder sig fra liraglutidgruppen og ni fra placebogruppen, hvorefter 83 kvinder stadig var til rådighed for analyser.

Sammenlignet med placebo inducerede liraglutidbehandling et signifikant 3,3 kilo større vægttab efter 52 uger end i placebogruppen (4,8 mod 1,5 kilos vægttab).

Der var til gengæld ingen større ændringer i BMD i hele kroppen (0,004 vs. 0,005 g/m2), BMC (6,7 vs. 9,7 g,), tAUC for CTX (9,2 vs. 11,5%) eller tAUC for P1NP (-4,5 vs. -11,6%) blev observeret i placebo vs liraglutidgruppen.

Tilsammen får det de danske forskere til at konkludere, at liraglutid-induceret vægttab hos kvinder med svangerskabsdiabetes er sikkert, da det ikke påvirker hverken knogleomsætning, BMD eller BMC i hele kroppen.

Knogleomsætning påvirket af træning og liraglutid

I en anden undersøgelse fra Gentofte synes knogleomsætningen dog at blive påvirket af liraglutid - i hvert fald i kombination med træning.

Det viste et studie, hvor forskerne havde testet 19 diabetes 2-patienter i en 16 ugers periode, hvor de 12 fik 1,8 mg liraglutide og syv fik placebo dagligt.

Begge grupper deltog i tre overvågede 60 minutters træningssessioner om ugen. De to var spinning og en var modstandstræning.

Resultaterne i liratuglid-gruppen viste signifikante stigninger i fastende plasma osteocalcin fra 9,4 til 11,0 μg/l og CTX fra 0,107 til 0,161 μg/l, mens der ikke blev observeret signifikante ændringer i placebogruppen.

I liraglutidgruppen steg AUC for osteocalcin under en måltest fra 2,386 til 2,714 μg/l × min og for CTX fra 17,7 til 27,6 μg/l × min, mens ingen ændringer blev observeret i placebogruppen.

Plasma niveauer af P1NP var upåvirket i begge grupper. BMD i hele kroppen og total BMC var også uændrede i begge grupper.

Sammenfattende synes liraglutidbehandling kombineret med motion at øge knogleomsætningen uden at påvirke BMD og BMC i hele kroppen hos utrænede patienter med type 2-diabetes.

Tags: EASD2017

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift