Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Leddegigtpatienter har funktionsnedsættelse år før diagnose

Patienter med leddegigt er ofte ramt af funktionsnedsættelse et år eller to før sygdommen diagnosticeres.

Det viser en ny undersøgelse fra Mayo Clinic, hvor forskere har fået adgang til fra Rochester Epidemiology Project-databasens journaler og undersøgt spørgeskemaer fra 586 patienter med leddegigt og 531 mennesker uden sygdommen.

Forekomsten af ​​funktionsnedsættelse eller -hæmning var mere end dobbelt så høj hos patienter med leddegigt. Patienter med leddegigt havde en 15 procent eller større forekomst af funktionshæmning end personer uden leddegigt i de fleste aldersgrupper.

Resultaterne af undersøgelsen tyder på, at daglige aktiviteter som spisning, påklædning og gåture påvirkes tidligt i sygdommens forløb, og at de fleste patienter med leddegigt er ramt af funktionshæmmende problemer.

"Dette er en ny opdagelse og et fund, der er ret spændende," siger dr. Elena Myasoedova, der er reumatolog ved Mayo Clinic og primær forfatter af undersøgelsen, som offentliggjort i Mayo Clinic Proceedings.

"Det kan afspejle en akkumulering af symptomer mellem tidspunktet for første indledning og den tid, der kræves af læger til faktisk at diagnosticere patienter. Det er også bemærkelsesværdigt, at yderligere udvikling af funktionshæmning fortsætter selv efter diagnose og behandling," siger dr. Myasoedova

Det kan skyldes en øget psykisk og fysisk smerte, brug af glukokortikoider og antidepressiva, øgede forventninger om forbedring af symptomer og andre faktorer.

Undersøgelsen er den første, der måler tidlig prævalens af ​​funktionshæmning hos patienter med leddegigt og det første, der viser, at funktionshæmning manifesterer sig et til to år før en diagnose for leddegigt.

"Disse resultater tyder på, at ​​funktionshæmning rammer de fleste patienter med leddegigt, at det rammer tidligt i sygdomsforløbet, og måske kan forudsige risikoen for en leddegigtdiagnose," konkluderer forskerne.

Symptomer på leddegigt kan omfatte ledsmerter eller hævelse. Tidlig leddegigt har en tendens til at påvirke mindre led først. I de fleste tilfælde opstår symptomerne i de samme led i begge sider af kroppen.

Udover medicinsk behandling er daglig fysisk aktivitet og en sund livsstil blandt de bedste måder at lindre symptomer på og overvinde funktionshæmning, siger dr. Myasoedova.

DCS laver vejledninger om sektorovergange

Helt ekstraordinært er Dansk Cardiologisk Selskab, DCS, lige nu i gang med at sikre, at der er vejledninger tilgængelige for både hospitalslæger og praktiserende læger, som kan smidiggøre overgangen mellem sektorerne.

Ekspertuddannelse i kardiologi skal styrke kompetencer og mindske risiko for fejl

Mangel på tid og resurser og høje produktions-krav øger risikoen for fejl. For kardiologer og for deres patienter kan det have alvorlige konsekvenser. En gruppe kardiologer har derfor taget initiativ til en formaliseret ekspertuddannelse – i første omgang vil uddannelsen rette sig mod speciallæger i arvelige hjertesygdomme. 

Hjerteforeningen: Ingen tjekker om anbefalinger følges

På hjertekarområdet, såvel som alle andre sygdomsområder, findes der adskillige typer af behandlingsvejledninger, guidelines, forløbsprogrammer, referenceprogrammer osv. Og fælles for dem alle er, at ingen ved, om de bliver implementeret i det danske sundhedsvæsen. For det er der ingen, der holder øje med.

Diskussion på DCS-efterårsmøde: Skal alle have PCSK9-hæmmere?

Et LDL-niveau på under 1.8 mmol/L hos patienter med hjertekarsygdom anses i dag for at være tilstrækkeligt lavt. Med PCSK9-hæmmere vil man dog være i stand til at sænke LDL-kolesterolet til et endnu lavere niveau, end hvad man hidtil har opnået med statiner.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter