Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
Til venstre en normal mus og til højre en mus, der er genetisk manipuleret til at mangle IL-36 aktivitet.

Almindelig bakterie sætter fut i eksem

Toksinproducerende bakterier på overfladen af ​​vores hud fremkalder et protein, der får vores egne celler til at reagere og forårsage betændelse som atopisk dermatitis.

Det viser en ny undersøgelsen fra Johns Hopkins, hvor forskere har vist, hvordan Staphylococcus aureus påvirker IL-36, der er et protein, som normalt produceres i vores hud og tidligere har vist sig at have betydning for udbrud af generaliseret pustuløs psoriasis.

"Vores hud er dækket af bakterier som en del af vores normale hudmikrobiom og fungerer typisk som en barriere, der beskytter os mod infektion og inflammation. Men når den barriere bliver brudt, forårsager den øgede eksponering for visse bakterier virkelig problemer," siger dr. Lloyd Miller, der er lektor i dermatologi ved Johns Hopkins University School of Medicine samt chefforsker på undersøgelsen, som er udgivet i tidsskriftet Cell Host & Microbe.

Bakterierne Staphylococcus aureus eller S. aureus er et vigtigt menneskepatogen og den mest almindelige årsag til hudinfektioner hos mennesker.

"20 til 30 procent af den amerikanske befolkning har S. aureus på deres hud eller i deres næse, og med tiden kommer op til 85 procent af mennesker i kontakt med det. Eksem er en inflammatorisk hudsygdom, der rammer 20 procent af børnene og ca. fem procent af voksne. Halvfjerds procent af patienter med eksem har overordentligt mange S. aureus-bakterier på deres betændte hud," siger Miller.

"Vi ved ikke rigtig, hvad der forårsager atopisk dermatitis, og der er ikke mange gode behandlinger mod det," siger han som forklaring på at hans team satte sig for at finde ud af, hvordan tilstanden opstår i håb om, at nye behandlinger kan udvikles.

Generaliseret pustulær psoriasis (hvor huden bryder ud i pustler) skyldes en genetisk mutation, der resulterer i uhindret IL-36 aktivitet. De besluttede sig derfor for at teste, om der var en sammenhæng i forsøg på mus.

De gennemblødte et lille stykke gaze med S. aureus og anbragte den på ryggen hos normale mus og hos mus, der var blevet genetisk manipuleret til at mangle receptoren for IL-36.

Resultaterne viste, at de normale mus udviklede skællet og betændt hud, mens de genetisk manipulerede mus, der manglede IL-36 receptoren, næsten ingen hudbetændelse fik.

"Vi er meget glade for disse resultater, da der i øjeblikket kun er en enkelt biologisk behandling rettet mod en inflammatorisk mekanisme i forbindelse med atopisk dermatitis på markedet. Da der er patienter, som ikke reagerer eller har problemer med behandlingen, ville det være bedre, hvis der var biologiske midler på markedet, der retter sig mod alternative mekanismer bag hudbetændelse," siger Miller.

Linagliptin lige så sikkert som placebo

Den kardiovaskulære sikkerhedsprofil ved DPP4-hæmmeren Trajenta (linagliptin) er lige så god som placebo og uden behov for dosisjustering ved tilføjelse til standardbehandling.

Nyt kæmpestudie rykker ikke ved overvejelser bag ny vejledning

ADA: I de netop offentliggjorte behandlingsguidelines fra Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM,) tages der ikke højde for et nyere, stort Real World Evidence-studie (RWE-studie).

Unge reagerer anderledes på metformin

ADA: Unge har markant nedsat insulinfølsomhed og reagerer anderledes på behandling med metformin alene eller i kombination med insulin glargin end voksne gør.

Fejl med methotrexat: Regioner og kommuner får løftet pegefinger

Styrelsen for Patientsikkerhed sætter fokus på fejlmedicinering med methotrexat. Der er fortsat problemer med, at patienter bliver indlagt med symptomer på forgiftning eller decideret mister livet som en konsekvens af fejlmedicinering med methotrexat.

Dapagliflozin kan forbedre glykæmisk kontrol ved type 1-diabetes

ADA: Med tilføjelsen af SGLT-2 hæmmeren Forxiga (dapagliflozin) til intensiv insulinbehandling hos voksne med type 1-diabetes, kan man i et nyt studie påvise reducerede blodsukkerniveauer, vægttab og en reduktion af insulindoserne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift