Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin


Markant øget prevalens af sarkoidose efter tatoveringer

Personer med tatoveringer har 100 gange større risiko for at udvikle sarkoidose end baggrundsbefolkningen, og blandt personer med papulære tatoveringsreaktioner er prævalensen 500 gange større sammenlignet med prævalensen i befolkningen.

Nye eller nyere sorte tatoveringer, der udvikler papulonodulær reaktion, kan trigge aktiv sarkoid reaktion i gamle sorte tatoveringer, der tidligere har været veltolererede.

Det konkluderer et nyt systematisk studie fra Tatoveringsklinikken, Dermatologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital. Derudover fremgår det af studiet, at nye sorte tatoveringer desuden kan trigge udvikling af aktiv sarkoidose i andre organer som lunger, øjne m.m.

Reaktioner i sorte tatoveringer

”Hos nogle personer sætter de ny sorte tatoveringer med knuder en reaktion i gang i de gamle sorte tatoveringer, der hidtil er tålt, og samtidig kan der komme aktiv sarkoidose i lunger, øjne, led, ar og som erythema nodosum. Dette tolkes derhen, at sorte tatoveringer med knuder/fremmedlegemreaktioner i disse indirekte provokerer sarkoidose frem i hele kroppen, gennem en autoimmun aktivering,” siger professor og overlæge Jørgen Seerup professor og overlæge, Tatoveringsklinikken, Bispebjerg Hospital.

Patienter med sarkoidose bør frarådes tatovering

Op mod 700.000 danskere, svarende til 17 procent af befolkningen er tatoverede.

Ifølge studiet er sarkoidose langt hyppigere blandt patienter med papulære tatoveringsreaktioner sammenlignet med baggrundsbefolkningen.

Patienter med denne type af tatoveringsreaktion for sarkoidose bør derfor screenes. Ligesom patienter med allerede kendt sarkoidose bør frarådes tatovering, da blækpartikler kan aktivere den autoimmune reaktion, siger Jørgen Seerup

”De nye fund har både betydning for forståelsen for sarkoidose sygdommen og for tolkningen af reaktioner i sorte tatoveringer, hvor dette er hovedproblemet,” siger Jørgen Seerup

Tatoveringsklinikken - Eneste specialklinik i Norden

Tatoveringsklinikken startede sin aktivitet i 2008. Klinikken er et særligt tilbud til personer, som får komplikationer med tatoveringen, og derfor har behov for specialiseret udredning og behandling. Klinikken hører under Hudafdelingen på Bispebjerg Hospital, og samarbejder tæt med Videncenter for sårheling.

Klinikken forsker sammen med en række institutioner i tatovering og tatoveringspigmenter med henblik på at bedre behandlingen og øge sikkerheden for de tatoverede i fremtiden gennem indførelsen af sikrere farver og bedre diagnostik og behandling.

Klinikken bidrager med undervisning, oplysning og ekspertrådgivning til myndigheder i ind- og udland, herunder Europarådet, og er den eneste specialklinik i Norden.