Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Biologiske midler også mere effektiv mod psoriasis hos børn

Biologiske midler mod psoriasis ser ud til at være forbundet med større reduktion af psoriasis og længere medicinbrug end methotrexat hos børn.

Det viser en undersøgelse af 234 børn, der er behandlet for psoriasis og hvis journaler forskere har gennemgået for at vurdere reduktion i psoriasis sværhedsgrad og langvarig lægemiddeloverlevelse (varighed grundet adherence eller manglende respons) for både methotrexat og biologisk medicin.

Dr. Inge M.G.J. Bronckers fra Radboud Universiteit i Nijmegen i Holland gennemgik sammen med sine kolleger journaler fra 20 europæiske og nordamerikanske centre for at vurdere behandlingernes effekt efter seks måneder.

Forskerne fandt, at gennemsnitsalderen ved initiering var 11,6 år for methotrexat og 13,3 år for biologiske midler (73,2 procent for etanercept; P = 0,002).

Efter seks måneder opnåedes ≥ 75 procent forbedring i Psoriasis Area og Severity Index (PASI75) hos 12 ud af 30 patienter (40 procent), der modtog methotrexat, og 20 af 28 patienter (71,4 procent), der modtog biologiske midler, og en Physician Global Assessment var klar/næsten klar (PGA 0/1) hos 41 af 115 patienter (35,6 procent), der modtog methotrexat, mens 18 ud af 37 patienter (48,6 procent), der modtog biologiske midler.

Opnåelse af PASI75 og/eller PGA 0/1 efter seks måneder var mere sandsynligt med biologiske midler end methotrexat (PASI75: HR 4,56 [95 procent konfidensinterval, 2,02 til 10,27; P = 0,001]; PGA 0/1: HR, 2,00 ; 95 procent konfidensinterval, 0,98 til 4,00; P = 0,06]).

Brugen af methotrexat efter et, tre og fem år var henholdsvis 77,5, 50,3 og 35,9 procent, mens de tilsvarende tal for biologiske midler var 83,4, 64,3 og 57,1 procent.

Afbrydelse på grund af manglende respons var stort set ens (HR, 1,64; 95 procent konfidensinterval, 0,80 til 3,36; P = 0,18).

"Foruden deres dokumenterede effektivitet er biologiske midler praktisk anvendelige, kræver mindre overvågning og er forbundet med færre behandlingsrelaterede toksiske effekter end konventionelle midler hos børn, hvilket gør dem til en attraktiv behandlingsmulighed," skriver forskerne i deres artikel, som er offentliggjort i JAMA Dermatology.

10 highlights fra den corona-aflyste amerikanske dermatologiske kongres

Atopisk eksem hos børn og voksne, kuldeallergi og stafylokok aureus hører fortsat til blandt de kliniske udfordringer i de dermatologiske klinikker fremgår det af blandt andet abstracts fra den COVID-19-aflyste kongres, American Academy og Allergy, Astma og Immunology 2020 (AAAAI).

Sammenhæng mellem hudsygdom og IBD

Der ser ud til at være en forbindelse mellem hudlidelsen hidradenitis suppurativa (HS) og de inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) Crohns og colitis.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter