Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Yderligere evidens for ligelizumab mod kronisk nældefeber

Behandling med det eksperimenterede, biologiske anti-IgE-præparat ligelizumab har vist sig effektiv hos patienter med H1-antihistamin-ikke-reagerende kronisk spontan urticaria (CSU), der ikke opnåede fuldstændig symptomkontrol med Xolair (omalizumab).

I en gruppe omalizumab-behandlede CSU-patienter, som på dag tolv i den indledende del af en undersøgelse havde en score større end 0 på 7-dages urticaria-aktivitetsscoren (UAS7), var re-behandling med ligelizumab under forlængelsesfasen associeret med en numerisk konstant større respons, rapporterede læge, Gordon Sussman, fra University of Toronto under en præsentation på American College of Allergy, Asthma and Immunologi i forbindelse med ACAAI's virtuelle kongres i november. 

Ligelizumab-rebehandling viste en fordel i form af en bedre urticaria-kontrol i forhold til omalizumab. Især hos de patienter, der ikke opnåede fuldstændig respons med omalizumab i fase IIb-kerneundersøgelsen, fortæller Sussman, som er førsteforfatter på studiet. Undersøgelsen viser, at den gennemsnitlige ændring fra baseline i UAS7 med henholdsvis 300 mg omalizumab versus 240 mg ligelizumab hos 37 af patienterne i undersøgelsen var:

  • Uge 1: -6,02 vs -9,39
  • Uge 4: -12,79 vs -16,49
  • Uge 8: -15,91 vs -17,19
  • Uge 20: -13,87 vs -20,29

Ifølge det fremlagte abstract var responsen på omalizumab langsommere og kulminerede i uge otte, mens forbedringer med ligelizumab fortsatte gennem uge 52.

CSU er kendetegnet ved kløende nældefeber eller allergiske hævelser (angioødem) eller begge på én gang af mindst 6 ugers varighed, uden at der dog er en åbenbar allergisk årsag. Ligelizumab er et næste-generation, humaniseret monoklonalt anti-IgE-antistof med høj affinitet til behandling af CSU hos patienter, hvis nældefeber ikke er tilstrækkeligt kontrolleret med orale H1-antihistaminer.

I den indledende fase IIb-undersøgelse – tidligere publiceret i New England Journal of Medicine  - var behandling med ligelizumab i doser på 72 mg eller 240 mg associeret med fuldstændig symptomkontrol i en højere procentdel af de antihistamin-ikke-responderende CSU-patienter efter 12 uger (henholdsvis 51 procent og 42 procent for de to doser) sammenlignet med behandling med det monoklonale antistof omalizumab (26 procent) eller placebo (0 procent). Patienterne kvalificerede sig til forlængelsesstudiet efter 32 uger, hvis de havde tilbagefald under forsøget (UAS7> 12) og blev derefter behandlet med 240 mg ligelizumab hver 4. uge indtil uge 52.

Komplet symptomfrihed

En separat analyse af resultaterne af forlængelsesstudiet, der også blev præsenteret under ACAAI, viser desuden, at patienter behandlet med ligelizumab har en højere grad af komplet symptomopløsning end dem, der bliver behandlet med omalizumab. Samtidig opnår de ligelisumab-behandlede patienter i højere grad komplet respons i uge to, rapporterede læge Thomas Severin fra Novartis Pharma AG i Basel, Schweiz.

Ifølge abstractet fra denne analyse undersøgte forskere den tidlige respons i de første fire uger efter den indledende behandling og varigheden af ​​responsen over de første tolv uger målt ved den ugentlige andel af patienter med enten fuldstændig kontrol af urticaria-symptomer (UAS7 = 0) eller velkontrollerede symptomer (UAS7 ≤6) samt den gennemsnitlige procentdel af uger, hvor patienter var fri for urticaria eller var velkontrollerede.

Fuldstændig symptomkontrol med ligelizumab blev såleden ifølge abstractet opnået hos 45,7 procent (72 mg dosis) og for 43,6 procent (240 mg dosis) i uge 12 sammenlignet med 28,6 procent af dem, der blev behandlet med omalizumab. Velkontrollerede symptomer blev opnået af 43,3 procent af patienterne, der blev behandlet med den lavere ligelizumab-dosis i uge 2, 36,1 procent af dem, der blev behandlet med den højere dosis, mod 28,6% af de patienter, der tog omalizumab. Ved uge 12 var hyppigheden af ​​velkontrollerede symptomer henholdsvis 60,5 procent, 52,6 procentog 51,9 procent.

Thomas Severin tilføjede, at for patienter, der var velkontrollerede i uge 12, tilvejebragte ligelizumab en numerisk mere udtalt og mere stabil kontrol af kløe og nældefeber.

 To fase III-forsøg med ligelizumab - PEARL 1 og PEARL 2 - er i øjeblikket i gang med en forventet indrullering i alt 2.000 CSU-patienter.

Nyt Lilly-præparat ligner en kur mod type 2-diabetes

En ugentlig behandling med en høj dosis af tirzepatid (15 mg) giver et stort vægttab og normaliserer langtidsblodsukkeret hos en stor del af overvægtige med type 2-diabetes efter bare 40 og 52 uger, viser resultater fra to fase III-studier. 

Professor: OECD overdriver diabetes i Danmark

Over otte procent af den voksne danske befolkning har nu en diabetesdiagnose, ifølge en ny rapport fra OECD. Hermed har Danmark indtaget en femteplads i Europa i forhold til andelen af befolkningen med diabetes. Heldigvis skyder OECD’s rapport langt over mål, vurderer danske forskere.

DES: Sensorbaseret glukosemåling bør tilbydes flere

Alle med type 1- og type 2-diabetes, der tager insulin flere gange dagligt og behandles på sygehus, bør få sensorbaseret glukosemåling, melder Dansk Endokrinologisk Selskab.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo