Vi har fået en regering, som ikke tror på lægerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Psoriasis-behandling og covid-19-vacciner går fint i spænd

Psoriasispatienter i biologisk behandling skal ikke tøve med at lade sig vaccinere mod covid-19. For ingen af de vacciner, der er på markedet, påvirker behandlingen, eller omvendt.

Sådan lyder det i en ny anbefaling fra IPC-International psoriasis Council, hvori det fremgår, at dermatologer globalt er helt enige om at anbefale vaccination også af svært syge psoriasis-patienter, 

Dansk Dermatologisk Selskab har ikke lavet egne retningslinjer for psoriasis og covid-19-vaccine, men følger de nye anbefalinger fra IPC. Anbefalinger, som også er i tråd med dem, der siden er publiceret i USA af National Psoriasis Foundation (NPF).

”Bekymringen blandt patienterne har gået på, om vaccinationerne kan harmonere med systemisk behandling. Men det kan de godt. Og med anbefalingen vil vi derfor også sige, at det er vigtigt, at psoriasis-patienterne lader sig vaccinere, så snart det er muligt,” lyder det fra Lars Iversen, professor ved afdelingen for Hud- og Kønssygdomme på Aarhus Universitetshospital og medlem af bestyrelsen i IPC – International Psoriasis Council.

Lars Iversen understreger, at psoriasis-patienter altså ikke behøver holde pause fra deres biologiske behandling, mens de vaccineres. Men det er også klart, siger han, at kan man holde pause, så gælder det som med så meget andet, at så kan man lige så godt gøre det for at forsøge at optimere effekten af både behandling og vaccine mest muligt:

”Der er ingen overbevisende dokumentation for, at biologisk behandling svækker Covid-19 vaccinerne. Men da der i hvert fald ingen fare er ved det, så siger vi, at man godt kan fortsætte sin behandling, samtidig med at man bliver vaccineret,” siger han.

Ifølge IPC er de principielle overvejelser omkring en covid-19 vaccine de samme, som for andre vacciner. Altså at hvis man får immundæmpende medicin, bør man undgå vacciner med ”levende” vira, idet effektiviteten ved en sådan vaccine kan være svækket. Ingen af de covid-19-vacciner, som er udviklet eller under udvikling til det europæiske marked, er baseret på levende eller inaktiverede virusser.

De er derimod baseret på coronavirussets særlige overfladeprotein, det såkaldte spikeprotein. Nogle af vaccinerne indeholder selve spikeproteinet, mens andre kun indeholder den genetiske kode for spikeproteinet. Og IPC forventer, at de fleste psoriasispatienter, som ikke har en kontraindikation, eller en kendt allergi mod en af vaccine komponenterne, vil blive anbefalet at tage imod en vaccination – sådan som det altså nu er sket med udmeldingen fra Dansk Dermatologisk Selskab.

Praksislæger får en vigtig rolle i de nye sundhedsklynger

Sundhedsøkonomi Jakob Kjellberg fra VIVE mener ikke at formanden for PLO i Region Hovedstaden har grund til sin bekymring for, at de praktiserende læger mister indflydelse i den nye aftale om sundhedsklynger, fordi de ikke er repræsenteret på øverste ledelsesniveau.

Ny hjemmeside: Få hurtigt tjek på, hvad der er i restordre

To farmakologiske afdelinger og et københavnsk apotek har i fællesskab udviklet og driver nu en ny hjemmeside, som kan give lægerne oversigt over gældende restordrer på hyppigt brugte lægemidler. Samtidigt giver hjemmesiden forslag til deres håndtering.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo