Vi har fået en regering, som ikke tror på lægerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Professor: Nye behandlinger hæver ambitionerne for psoriasisbehandling 

Lars Iversen

AAD: En stribe nye behandlinger, der retter sig mod den underliggende årsag til psoriasis, er på vej på markedet, og det har allerede ført til ændringer i den danske behandlingsvejledning. 

Med de nye behandlinger er der både udsigt til bedre behandling af mild psoriasis og tæt på komplet forbedring af symptomer hos patienter med moderat til svær psoriasis. Det fortæller professor, dr.med. Lars Iversen, Dermatologisk afdeling, Århus Universitetshospital.  

På den netop afholdte AAD VMX 2021-kongres, fremgik det tydeligt, at der kommer stadig flere lægemidler til behandling af moderat til svær psoriasis i huden, som bygger på små molekyler. Deres virkningsmekaniske gør, at de rammer årsagerne til sygdommen inde i cellerne, og det åbner op for, at patienter med mildere grader af psoriasis på sigt også kan få en bedre behandling. Professor Lars Iversen glæder sig af flere grunde over de nye lægemidler som supplement til de allerede tilgængelige.

“De nye midler demonstrerer, at vi får en stadig bedre forståelse af, hvilke signalveje der betyder noget for udviklingen af psoriasis. Ved at kunne bruge de små molekyler, kan vi give medicinen som tabletbehandling, hvilket  for nogle patienterne kan være en fordel frem for injektioner,” siger han.

Lars Iversen peger dog også på, at flere nye midler mod psoriasis kun skal injiceres en gang om måneden eller endda kun hver tredje måned. Han forudser, at midlerne med små molekyler bliver videreudviklet, så de også kan bruges som topikal behandling. Og det vil betyde, at man bedre kan hjælpe de mildere ramte patienter, som ellers er dem, der har oplevet færrest fremskridt i behandlingen i de senere år, påpeger han.

Bedre responser er med i guidelines

De nye præparater, herunder både injektionsbehandlinger og tabletbehandlinger, som påvirker årsagerne til psoriasis mere præcist, giver langt bedre behandlingsrespons end de gamle midler, og det har rykket ved ambitionerne for behandlingen. Hvor dermatologerne før gik efter 50 eller 75 procent forbedring af symptomer, er de nu oppe på at gå efter 90 eller 100 procent.

De nye høje ambitioner er også skrevet ind i de nyeste guidelines fra Dansk Dermatologisk Selskab, fortæller Lars Iversen.

Om behandlingsmål hedder der, at man tidligere har haft PASI 75 eller DLQI under 5 som behandlingsmål, men at behandlingsmålet i kliniske afprøvninger og mange guidelines nu er PASI 90. Og om kontrol står der, at behandlingseffekten først måles efter 12-16 uger, hvor målet til gengæld er mindst 75 procents bedring, sædvanligvis vurderet ud fra PASI, men gerne en absolut PASI < 3.

“At der står sådan i guidelines er udtryk for, hvad Dansk Dermatologisk Selskab mener om, hvor ambitiøse vi kan tillade os at være i behandlingen af patienterne. Og det er igen udtryk for, at vi får stadig bedre lægemidler til rådighed,” siger han.

Han understreger dog også, at de nye og mere effektive behandlinger ikke er ensbetydende med, at de gamle er dårlige:

“Det er vigtigt at holde fast i, at førstevalgspræparatet, adalimumab, som har været på markedet i 15 år, jo ikke er en dårlig behandling. Det kan godt være, at der i sammenlignelige studier er færre der opnår PASI 90 respons med dette end med de nye midler. Men der er stadig en stor procentdel af patienterne, der er meget velbehandlede med dette lægemiddel.”

På spørgsmålet om, hvad lægerne mangler nu, hvor der er nye præparater med behandlingsresponser på op til 90 og 100 pct., peger Lars Iversen på især tre ting, som forskningen lige har rigtig meget fokus på: At finde bedre behandlinger til patienter med psoriasisgigt (her mangler det gennembrud, som man har set ift. psoriasis i huden), at finde biomarkører, der kan guide til, hvilken medicin, der er den rigtige til den enkelte patient - sådan at man kan nå målet om en langt mere personaliseret behandling, og desuden om det kan lykkes at påvirke immunsystemet på en måde, så man ikke bare kan holde sygdommen i ro, men nulstille den.

 

Dansk behandling for lentigo maligna flugter med nyeste erfaringer

EADV-Spring: Lentigo maligna (LM) kan behandles både kirurgisk og ikke-kirurgisk, og det kan være vanskeligt at vælge den mest hensigtsmæssige behandling. Valget afhænger blandt andet af læsionens lokalisering og patientens forventede levetid.

Resistente hudsvampe breder sig i Europa

Nogle patienter med hudsvamp får i dag en behandling, som ikke virker. Det kan skyldes en svampemiddelresistens, som formentlig er mere udbredt end hidtil antaget.

Probiotisk kost kan gavne HS-patienter

Ubalance i tarmens bakterier kan spille en betydelig rolle ved udviklingen af hudsygdommen Hidradenitis Suppurativa (HS). Det viser et studie, som blev præsenteret på EADV 2021 Spring Symposium i den forgangne weekend.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo