Vi har fået en regering, som ikke tror på lægerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medicinrådet har skrinlagt vurderingen af Tremfya mod psoriasisgigt

Medicinrådet har skrinlagt vurderingen af lægemidlet Tremfya (guselkumab) til behandling af psoriasisgigt, inden lægemidlet kom til en sundhedsøkonomisk vurdering hos Amgros.

Datagrundlaget er ikke bare tyndt, behandlingen er også ringere end den nuværende standardbehandling, vurderer Medicinrådet.

EMA har godkendt Tremfya til behandling af voksne med aktiv psoriasisgigt, som ikke har tilstrækkelig effekt af eller ikke tåler anden sygdomsmodificerende behandling, men Medicinrådet vurderer lægemidlets behandlingsmæssige værdi ved patienter uden samtidig plaque psoriasts til at være negativ sammenlignet med den nuværende standardbehandlin. Patienter vil med andre ord være dårligere beskyttet mod kroniske ledskader og sygdomsaktivitet end ved den nuværende standardbehandling, vurderer rådet ud fra de data, der foreløbig er tilgængelige.  

Medicinrådet har ikke været i stand til at kategorisere behandlingen til gruppen af patienter med psoriasisgigt uden plaquepsoriasis efter rådet faste metode, fordi studierne er foretaget med for brede konfidensintervaller. Og til patienter med samtidig psoriasisgigt og  moderat til svær plaque psoriasis har kategorisering ikke været mulig på grund af manglende evidens. 

“På baggrund af fagudvalgets vurdering og klinisk erfaring, finder Medicinrådet det sandsynligt, at guselkumab er en mindre effektiv behandling til at forebygge kroniske skader i leddene, sammenlignet med nuværende standardbehandling, som er enten adalimumab eller ixekizumab. Derudover er guselkumab sandsynligvis også mindre effektivt til at kontrollere patienternes sygdomsaktivitet, sammenlignet med nuværende standardbehandling,” skriver rådet i vurderingen.

Beslutningen blev truffet, efter at fagudvalget ved rådsmødet i juni fremlagde sin gennemgang og analyse af data og desuden gennemgik de overordnede pointer i et høringssvar fra producenten, som har ansøgt om vurdering. Fagudvalget mente ikke, at firmaets pointer burde give anledninger til ændring i kategoriseringen, og det var Medicinrådet enigt i. 

“Rådet var enigt i, at der ikke udarbejdes en sundhedsøkonomisk analyse, da prisen vil være uden relevans, når guselkumab vurderes at være mindre effektivt end nuværende standardbehandling,” fortalte patientrepræsentant i Medicinrådet Leif Vestergaard Pedersen efter rådsmødet. 

Medicinrådet skriver imidlertid i sin vurdering, at nye studier med direkte sammenligninger af guselkumab med nuværende standardbehandling muligvis kan ændre konklusionen.

Tremfya kan dog stadig udskrives som behandling i tredje linje.

Peter Rossing: SGLT2-hæmmere kan komme på linje med metformin

EASD: Nye store studier har den seneste tid væltet frem på diabetesområdet, og retningslinjer skal revideres hurtigere, end det kan nå at omsættes til praksis. Nu får SGLT2-hæmmere en ny indikation og kan potentielt på sigt overtage pladsen for metformin.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo