Regeringens nærhospitaler bliver kulissebyer

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Real world data: Lav risiko for alvorlig infektion ved biologiske lægemidler

EADV: Biologisk behandling af psoriasis er ikke forbundet med væsentligt øget risiko for alvorlige infektioner.

Det viser et nyt hollandsk studie, som blev præsenteret torsdag ved EADV 2021. 

Studiet kommer i halen på den debat, der under coronapandemien har været om risikoen for infektion i forbindelse med behandling med biologiske lægemidler, og ud over en lav risiko for alvorlig infektion, finder forskerne også, at de syv forskellige biologiske lægemidler, som er inkluderet i studiet, er omtrent lige sikre, både hvad angår alvorlige infektioner og luftvejsinfektioner generelt. 

Forskerne har trukket data fra 714 psoriasispatienter i BioCAPTURE-registeret og i alt 1.325 behandlingsepisoder med lægemidlerne Humira (adalimumab), Enbrel (etanercept), Remicade (infliximab), Stelara (ustekinumab), Cosentyx (secukinumab), Taltz (ixekizumab) and Tremfya (guselkumab), og det samlede datasæt dækker i alt 3.607 behandlingsår.

I alt fandt man 2.224 eksempler på luftvejsinfektion, hvilket svarer til 61,7 per 100 patientår og 63 alvorlige infektioner, som svarer til 1,8 per 100 patientår. 

Real world studier nødvendige

Der blev også foretaget en analyse af forekomsten af covid-19 blandt 353 patienter i behandling med et af de biologiske lægemidler i 2020, og her fandt man 15 tilfælde. Det løber op i en incidensrate på 3,8 per 100 patientår, hvilket er lavere end forekomsten i den generelle hollandske befolkning, hvor incidensen var 4,7 per 100 personår. Konklusionen er, at risikoen for alvorlig infektion som følge af biologisk behandling for psoriasis er lav, og at der tilsyneladende ikke er forskel i risikoen mellem de forskellige biologiske behandlinger. Det sidste skal dog undersøges i større studier, før det kan udelukkes endeligt, fortalte Lara van der Schoot fra Radboud university medical centre i Nijmegen, Holland, da hun præsenterede studiet torsdag.

I debatten efter præsentationen sagde præsidenten for de europæiske dermatologers faglige selskab, EADV, professor Alex Stratigos, at real world studier som dette er meget nødvendige, fordi de styrker den formodning, man allerede har, om, at biologiske lægemidler ikke øger risikoen for infektion.  

“Det var også vigtigt at se, at der ikke var en øget forekomst af SARS-CoV-2-infektion. Det oplever vi også i klinikken, men der er behov for studier, der som dette kan dokumentere det. Der er naturligvis behov for mere forskning, men jeg mener, at studiet her bringer os videre i forhold til at generere viden om, at biologiske behandlinger til psoriasis er relativt sikre i dag," sagde han.

 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter